Dana 19. ožujka 2016. održan je Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Opstetrički šok“, u organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sv. Duh“ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ gdje je skup i održan. Predsjednik organizacijskog odbora, a i ujedno idejni začetnik skupa, prof.dr.sc. Dubravko Habek otvorio je skup, da bi se potom auditoriju obratili prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dr. Zvonimir Šostar ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i doc. dr. sc. Berivoj Mišković, predstojnik Klnike za ginekologiju i porodništvo KB „Sv.Duh“.

Posebnost ovog skupa jest specifična, multidisciplinarna tematika kojom se bave porodničari, anesteziolozi, intenzivisti, kardiolozi i primalje; svatko u svojem segmentu struke, a odnosi se na opstetrički šok, vodeći uzrok maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Eminentni hrvatski i stručnjaci iz Austrije, praktičari porodništva, anesteziologije i primaljstva, podijelili su suvremene spoznaje, smjernice i osobna iskustva na temu dijagnostike i liječenja hemoragičnog, hipovolemijskog, septičnog, anafilaktičnog, metaboličkog, traumatskog, neurogenog i kardiogenog šoka. Da se radi o prvom skupu ovakve tematike, te da isti progovara o temi koja je životno ugrožavajuća, a posljedično legislativno opterećujuća za odgovorni tim, dokazuje odlična posjećenost skupa od dvjestotinjak polaznika, specijalista i specijalizanata ginekologije, anesteziologije te primalja iz Hrvatske, Slovenije, Vojvodine i Bosne i Hercegovine s prijedlogom znanjem i vještinama obnavljajućeg i proširenog simpozija.

Na simpoziju predstavljene su preporuke svjetskih udruga u nomenklaturi opstetričkog šoka koji se u nas kao takav vrlo rijetko koristi, a obvezuje nas postojanjem u MKB klasifikacijama prema raznim dijagnozama. Primarna životno-ugrožavajuća opstetrička i neopstetrička stanja poput opstetričkoga krvarenja, plućne embolije, opstetričkih embolizama, kardijalnih bolesti, teških ozljeda trudnica, inverzije uterusa i dr. uzroci su nastanka opstetričkog šoka. Anesteziolozi-reanimatolozi i intenzivisti poučili su nas suvremenom pristupu intenzivnog liječenja i transfuzijskoga liječenja opstetričkoga šoka sa značajnim izmjenama u pristupu primarnog managementa u cilju postizanja normovolemije i koagulopatija.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište