Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita iz kolegija Statistika i demografija, vezan uz pismeni od 21. lipnja 2012., održati 28. lipnja 2012. od 12:30 sati.Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita iz kolegija Statistika i demografija, vezan uz pismeni od 21. lipnja 2012., održati 28. lipnja 2012. od 12:30 sati.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište