Na Danu Sveučilišta dodjeljuju se Rektorove nagrade za naše studentice i studente koji su se istaknuli svojom izvrsnošću i posebnim doprinosom našoj akademskoj zajednici.
Hrvatsko katoličko sveučilište brine se za svoje studente, potiče ih da razviju svoje talente, da budu izvrsni, da postanu budući odgovorni i aktivni građani naše Domovine.

Hrvatsko katoličko sveučilište na različite načine i nagrađuje svoje studente. Već nekoliko godina dijelimo 15 stipendija u ukupnom iznosu od 150.000 kuna iz stipendijskog fonda Marka Franovića i iz stipendijskog fonda Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svaki sveučilišni odjel svojim studentima dodjeljuje priznanja za najbolji akademski uspjeh, za najbolji diplomski rad te za izniman izvannastavni angažman. Rektor također nagrađuje najbolje studente Sveučilišta. Njihova izvrsnost i istraživački rad nagrađuju se poveljom i novčanim iznosom, dok se doprinos za katolički identitet i doprinos razvoju sveučilišne zajednice nagrađuju poveljom i prigodnim darom.

Prigodom Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta u petak, 11. lipnja 2021. dodijeljeno je  pet rektorovih nagrada: za izvrsnost tijekom sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija te za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta za akademsku godinu 2019./2020.

Tijekom svečane promocije dodjeljivanja diploma sa svakog odjela istaknut je jedan student koji je dobio rektorovu pohvalnicu. Između njih bira se dobitnik Rektorove nagrade za akademsku izvrsnost tijekom studija koja se uručuje za akademska, stručna, znanstvena i izvannastavna postignuća što su ih pohvaljeni sveučilišni prvostupnici, odnosno magistri ostvarili tijekom čitavog studija. Ona predstavlja jedno od najvećih priznanja za rad i zalaganje koje može podijeliti rektor. Rektorova nagrada dodjeljuje se ne samo za izvrstan prosjek, već i za sudjelovanje u aktivnostima koje nisu propisane studijskim programom, nego su plod zalaganja, truda i volje. Za ove studente studij nije samo nastava već i izgradnja vlastite osobnosti i doprinos zajednici kroz različite aktivnosti.

Upoznajte ovogodišnje dobitnike. 


Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskoga sveučilišnog studija dodijeljena je Jakovu Blagojeviću, prvostupniku povijesti.

Jakov Blagojević, bacc. hist., ostvario je težinski prosjek ocjena 5.000. Izlagao je na stručnom studentskom skupu Migracije kroz povijest – narodi, intelektualci i kulturna transmisija te predsjedao Organizacijskim odborom skupa. Sudjeluje u statusu suradnika volontera na istraživačkom projektu Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba. Bio je član i predsjednik Kluba studenata povijesti Homo volans, član Studentskoga zbora i predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela za povijest. Sudjelovao je u organizaciji i provedbi Dana otvorenih vrata Sveučilišta, Dana Odjela za povijest te promociji Sveučilišta u srednjim školama, volontirao je prilikom održavanja konferencija i manifestacija na Sveučilištu te je sudjelovao u realizaciji kulturno-znanstveno-karitativne manifestacije Zapamtite Vukovar 2019. godine. Dobitnik je nekoliko odjelnih priznanja za najbolji akademski uspjeh i za izniman izvannastavni angažman.

Čestitamo!


Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom diplomskoga sveučilišnog studija primila je Matea Vidulić, magistra komunikologije.

Matea Vidulić, magistra komunikologije, ostvarila je težinski prosjek studija 4,754. Bila je suosnivačica je i predsjednica Kluba studenata Odjela za komunikologiju PRotogonisti te suosnivačica, članica vokalne skupine Odjela A Clapella, demonstratorica na Odjelu za komunikologiju, članica Studentskog zbora Sveučilišta te predstavnica studenata u Odboru za osiguranje kvalitete. Dobitnica je druge nagrade za najbolju kratku priču na međunarodnom natječaju Metafora i nagrade Hrvatskog društva katoličkih novinara za najboljeg mlađeg novinara. Sudjelovala je u emisiji Susret u dijalogu na HRT-u o vjerskim temama u medijima, a bila je urednica i voditeljica mjesečne radijske emisije Kazalište bez maske na Radio Mariji, kao i urednica, suautorica priloga i suvoditeljica televizijske emisije Priprema, pozor, SHKM na Laudato TV. Predstavljala je Sveučilište na konferenciji o osiguranju kvalitete u visokom školstvu te volontere HKS-a u HRT-ovoj emisiji Mir i dobro.

Čestitamo!


Rektorova nagrada za studentski istraživački rad u akademskoj godini 2019./2020. dodijeljena je Anti Matušku, studentu povijesti.

Ante Matuško student je 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest, usmjerenje Stari vijek i srednji vijek. Njegov nagrađeni rad znanstvenog karaktera pod nazivom Između zbilje i privida: odluke Velikog vijeća i statutarna praksa – primjeri iz gospodarske povijesti Splita u drugoj polovici 14. stoljeća  u središte zanimanja stavlja Zapisnike Velikog vijeća grada Splita nastale 50-ih godina 14. stoljeća te analizira stvarno oblikovanje i organizacijsko funkcioniranje društva srednjovjekovnoga istočnojadranskog obalnog grada čime postiže dvojaki učinak – s jedne strane ističe se situacija u Splitu u doba smjene središnjih vlasti nad istočnojadranskim obalnim gradovima, a s druge se strane odabranim primjerima poljoprivrede, obrtništva i trgovine analizira uloga Velikog vijeća u svakodnevici grada.

Čestitamo!


Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2019./2020. dodijeljena je 
Reju Kovačeviću, studentu psihologije.

Rej Kovačević student je 1. godine diplomskoga studija Psihologija. Osnivač je i kapetan muške odbojkaške ekipe na Sveučilištu, koja je osnovana u ak. god. 2017./2018.,
a u ak. god. 2019./2020. igrala je u polufinalu i osvojila 4. mjesto na muškoj sveučilišnoj odbojkaškoj ligi.  Uspješno vodi svoj tim kojemu osigurava dvorane, termine i sparing partnere za vježbu te tako stvara čvrstu i homogenu odbojkašku ekipu usprkos činjenici da se manji broj članova prethodno bavio odbojkom.
Osim sportskog doprinosa, u ak. god. 2019./2020. predvodio je pisanje rada o zamkama korištenja virtualnih tehnologija tijekom prvog vala pandemije virusom COVID-19, a o tome je bio snimljen i TV prilog koji se emitirao u Dnevniku na HRT1. Bio je i demonstrator na Odjelu za psihologiju te među 30 % najboljih studenata na preddiplomskom studiju.   

Čestitamo!


Rektorovu nagradu za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. primila je Marija Bogović, studentica psihologije.

Marija Bogović studentica je 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija. Istaknula se u volonterskim aktivnostima te pokazala kao odgovorna i predana suradnica u predstavljanju Sveučilišta i njegove društvene odgovornosti. Članica je volonterske skupine već pet godina, suorganizatorica je volonterskih aktivnosti, rado se odaziva duhovnim sadržajima koje organizira Kapelanija, a u svojoj se župi ističe kao odgovorna vjernica i promicateljica katoličkog duha.