Luka Štefanić student je 1. godine diplomskog studija psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i rođen je u Splitu. Član je Studentskog zbora u kojem sudjeluje u izradama anketa, planiranju događaja i sastancima Sveučilišta. Također, bio je predstavnik druge i treće godine preddiplomskog studija gdje je stekao vještine formalne komunikacije, organiziranja događaja i grupnog vodstva. Radio je kao anketar na terenu za Institut društvenih znanosti Ivo Pilar te ima volonterska iskustva u promoviranju mentalnog zdravlja i vođenju radionica u projektima „Pogled u sebe“ i „Mind the Mind“. Volontira u udruzi „Maštara“ gdje u timu planira i provodi radionice za adolescente i sudjeluje u radu s djecom. Polaznik je poduzetničkog Erasmus+ projekta „ACCESS TO SUCCESS“ gdje je stekao iskustva međunarodnih timova i planiranja poslovnog projekta. Član je studentskog kluba psihologije Hexis unutar kojeg je bio izlagač u projektu „Noć psihologije“ i voditelj u projektu „Tjedan psihologije“. Stekao je C1 razinu engleskog jezika uz položen Cambridge certifikat te poznaje talijanski jezik. Aktivno nadograđuje znanje uz polaganje online tečajeva i sudjelovanjima na znanstvenim skupovima.
 
[Meet our new associate]
Luka Štefanić is a Master’s student of Psychology in Catholic University of Croatia and was born in Split, Croatia. He is a member of Student council and has experiences in implementation of questionnaires, event planning and university meetings. As a Peer representative in second and third year of Bachelor’s degree, he developed skills of formal communication and group leadership. Had work experiences as a field interviewer for Institute of social sciences Ivo Pilar and volunteering experiences in promotion of mental health and leading workshops in projects „Pogled u sebe“ and „Mind the Mind“. Currently, he is a volunteer for NGO „Maštara“ where his main activities are planning and leading workshops for adolescents and work with children. Was an atendee of enterpreneutal Erasmus+ project „ACCESS TO SUCCESS“ where he had experiences of international teams and planning a business project. Member of student club of psychology „Hexis“ in which he was a speaker in project „Night of psychology“ and presenter in project „Week of psychology“. Has C1 level of English language (with Cambridge certificate) and knows Italian language. He is actively expanding knowledge through online courses and attending scientific conferences.