Sveučilišni prijediplomski studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na sveučilišne prijediplomske studije u ljetnom upisnom roku potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje ćete moći pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.  

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate Natječaj i uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Rok za prijavu studija: od 1. veljače 2023. godine do najkasnije 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati.

Želimo Vam puno uspjeha!

 

Opći i dodatni uvjeti ovisno o studiju
Sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na prijediplomski sveučilišni studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (20,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborni dio državne mature: bilo koji izborni predmet (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Komunikologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Komunikologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/komunikologija

KLIKNI i Postani student komunikologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (25,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni)
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (25,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest (dvopredmetni) možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  započeo je s izvođenjem prijediplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti student/ica stječe osnovna znanja u različitim područjima povijesti te osnovne kompetencije i vještine za povjesničarski rad. Istodobno stječe uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na Testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • test motivacije – pismeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno) (15,00 %)
 • test motivacije – usmeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno); obavezan: ne; ne vrjednuje se
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. – II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu https://www.unicath.hr/povijest/prediplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Sveučilišni prijediplomski studij Psihologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (15,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • test apstraktnog mišljenja (15,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Psihologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Psihologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/psihologija

KLIKNI i Postani student psihologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo - redoviti studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (15,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo - izvanredni studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik*(15,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 20 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 20

Više o sveučilišnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo - izvanredni studenti u Kvoti 24+

Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine života. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 40,00 %
 • prosječne ocjene završnog ispita/mature – vrjednovanje 30,00 %
 • pristupnog intervjua – vrjednovanje 20,00 %

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 25

U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine (Kvota 24+), Sveučilište će povećati utvrđenu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik * (25,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 30

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 33

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni)
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (25,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00 %)
 • pristupni intervjuu – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više osveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija možete pročitati na: https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i sveučilišni prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  započelo je s izvođenjem prijediplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i sveučilišnog prijediplomskog studija Sociologija (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem sociologije student/ica stječe osnovna znanja u

različitim područjima sociologije te osnovne kompetencije i vještine za sociološki rad.

Istodobno dobiva uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina. Preddiplomski

studij sastoji se od nekoliko skupina predmeta, tj. od temeljnih socioloških disciplina,

pomoćnih i srodnih disciplina. Predmeti su obvezni i izborni.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na Testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A* (20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • test motivacije – pismeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno) (15,00 %)
 • test motivacije – usmeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno); obavezan: ne; ne vrjednuje se
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. -II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni-i-sociologija/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O sveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: https://www.unicath.hr/sociologija/preddiplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac dostupan OVDJE
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjava je dostupna OVDJE
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

  • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (0,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
  • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
  • izborni dio državne mature:
  • Kemija (25,00%)
  • Fizika (25,00%)
  • Biologija (25,00%)
  • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

 

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

UVJETI UPISA SVEUČILIŠNOG  PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA, POVIJEST, POVIJEST (DVOPREDMETNI), PSIHOLOGIJA, SESTRINSTVO, SOCIOLOGIJA,  SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI) TE INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINA u kvoti  ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja  u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb od 1. veljače 2023. godine, a najkasnije do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija,  Sociologija (dvopredmetni) te Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u kvoti  za Hrvate izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2023./2024. provodi se u ljetnom upisnom roku.

Pristupnici za upis na prijediplomske sveučilišne studije dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu  koji se  može preuzeti OVDJE. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku;
   10. potvrdu o uplaćenom administrativnom trošku prijave upisa u iznosu od 25,00 eura odnosno 35,00 eura za studij Psihologija, odnosno 40,00 eura za studij Medicina, ovisno o tome na koji se studij prijavljuje;
   11. prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada);
   12. prijava na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – dokaz o o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci te vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki prijediplomski sveučilišni studij.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.):

  1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student. Pazite na datume krajnjeg roka prijava! Pazite na točnost e-pošte koje ostavljate u Postani studentu! Prijeve putem Postani studenta kreću od 1. veljače i traju do datuma do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati.

Sestrinstvo 24+ rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta): najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati

Kvota Hrvati izvan RH rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta): do datuma  25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati!

 1. KORAK – uplatite administrativni trošak prijave  najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati.

  Dokaz o uplati molimo dostaviti na: upisi.hks@unicath.hr najkasnije do 25. lipnja 2023. do 23:59!

  Administrativni trošak prijave upisa

 • sveučilišni prijediplomski sveučilišni studij Komunikologija – 25,00 eura
 • sveučilišni prijediplomski studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) i Sociologija (dvopredmetni) – 00,00 eura
 • sveučilišni prijediplomski studij Psihologija – 35,00 eura
 • sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 25,00 eura
 • sveučilišni prijediplomski studij Sociologija – 25,00 eura
 • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – 40,00 eura.

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti putem uplatnice (na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987), koju će zaprimiti na adresu e-pošte koju koriste pri prijavi za upis na studij.

Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa do datuma naznačenog u objavljenom Natječaju Sveučilišta, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnici koji u Postani studentu ostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Za upis maloljetnog pristupnika za upis u prvu godinu prijediplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, potrebna je pisana suglasnost jednog od roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, odnosno onog roditelja koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Pisanu suglasnost pristupnik za upis može dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do objave konačne rang-liste 19. 7. 2023.

Pristupnik se može prijaviti za upis na jedan ili više studija. Pristupnik je administrativni trošak prijave upisa dužan podmiriti zasebno za svaki studij za koji se želi natjecati. Ako pristupnik uplati iznos za studij koji nije prijavio ili je prijavio, a nema namjeru daljnjeg natjecanja, Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenih sredstava. Svaki pristupnik će u vremenu od 2. svibnja do 25. lipnja do 23:59 sati putem e-pošte zaprimiti račun s podacima o uplati za studij koji je prijavio putem aplikacije Postani student, na adresu e-pošte koju je pohranio u aplikaciji Postani student. U postavkama u aplikaciji Postani student potrebno je ostaviti pouzdanu adresu e-pošte (npr. gmail ili yahoo) za koju je pristupnik siguran da će zaprimiti e-poruku. Za unesenu adresu e-pošte u aplikaciji Postani student koja nije valjana te za posljedicu ima ne-primitak obavijesti, računa i dr., odgovornost snosi pristupnik. Pristupnik koji ne izvrši uplatu administrativnog troška temeljem zaprimljenog računa putem e-pošte najkasnije do 25. lipnja 2023. do 23:59 sati, gubi pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Prijave za upis u kovti Hrvata izvan Republike Hrvatske razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:

  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa.
  12. prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
  13. prijava na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – dokaz o o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci te vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Prijave za upis i razredbeni postupak na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnik koji se natječu unutar upisne kvote 24+ primaju se do datuma  25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote 24+ prijave za upis podnose na prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Uz Prijavni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti (izvorni dokumenti ili ovjerene preslike):

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa
 2. svjedodžba o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja
 3. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 4. potvrdu o plaćenom administrativnom trošku prijave upisa u iznosu od 25,00 eura. Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti putem uplatnice (na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987), koju će zaprimiti na adresu e-pošte koju koriste pri prijavi za upis na studij. Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij. Pristupnici koji dostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.
 5. dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha i dodatnih uvjeta (provjera).

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Komunikologija

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 3. srpnja, 4. srpnja i 5. srpnja 2023. godine od 9:00 do 16:00 sati prema rasporedu pristupnika koji će biti naknadno objavljen
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Povijest/Povijest dvopredmetni

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 29. lipnja i 30. lipnja 2023. godine (na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i na daljinu)
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti u aplikaciji Postani student i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno!

Psihologija

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • test apstraktnog mišljenja održat će se – 1. srpnja 2023. godine u 10:00 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 5. srpnja , 6. srpnja i 7. srpnja 2023. godine u 9:00 sati
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Sestrinstvo redoviti i izvanredni putem Postani studenta

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati osobno ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr
 • pristupni intervjui održat će se – 29. lipnja, 30. lipnja, 3. srpnja, 4. srpnja i 5. srpnja 2023. godine
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Sestrinstvo kvota 24+

 • prijave na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo izvanredni u kvoti 24+ obavljaju se putem Službe za studentska pitanja  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 29. lipnja, 30. lipnja, 3. srpnja, 4. srpnja i 5. srpnja 2023. godine
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava NAKNADNO
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata
 • objava privremene rang-liste – OBJAVA NAKNADNO
 • objava končane rang-liste – OBJAVA NAKNADNO

Prijave za upis i razredbeni postupak na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnik koji se natječu unutar upisne kvote 24+ primaju se do datuma naznačenog u Natječaju putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote 24+ prijave za upis podnose na prijavnom obrascu. prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Uz prijavni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti (izvorni dokumenti ili ovjerene preslike):

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa
 2. svjedodžba o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja
 3. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 4. potvrdu o plaćenom administrativnom trošku prijave upisa u iznosu od 25,00 eura. Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti putem uplatnice (na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987), koju će zaprimiti na adresu e-pošte koju koriste pri prijavi za upis na studij. Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij. Pristupnici koji dostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.
 5. prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha i dodatnih uvjeta (provjera).

Sociologija/Sociologija dvopredmetni

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 29. lipnja i 30. lipnja 2023. godine
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Važno: ako ste se prijavili za upis na sveučilišni preddiplomski studij Povijest (dvopredmetni) ili sveučilišni preddiplomski studij Sociologija (dvopredmetni), ne zaboravite se prijaviti u aplikaciji Postani student i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno!

Medicina

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem aplikacije Postani student  od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE – najkasnije do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.  Izjavu možete preuzeti OVDJE najkasnije do 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • pristupni intervjui održat će se – 29. lipnja, 30. lipnja i 3. srpnja 2023. godine
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava u aplikaciji Postani student
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

Kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem Službe za studentska pitanja od 1. veljače 2023., a najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati
 • prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti prilikom prijave osobno ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr
 • prijava na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci te vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine, dostaviti najkasnije do datuma 25. lipnja 2023. godine do 23:59 sati osobno ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr
 • pristupni intervjui održat će se – OBJAVA TERMINA NAKNADNO
 • raspored pristupni intervju – OBJAVA NAKNADNO za sve pristupnike koji ispunjavaju uvjete
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) objava NAKNADNO
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata

UPISI na sveučilišne prijediplomske studije U LJETNOM upisnom roku  provodit će se po završetku postupka. 

Korisničke podatke zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom prijave studija u Postani studentu.

Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao – gubi pravo upisa.

Za upis maloljetnog pristupnika za upis u prvu godinu prijediplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, potrebna je pisana suglasnost jednog od roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, odnosno onog roditelja koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Pisanu suglasnost pristupnik za upis može dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do objave konačne rang-liste 19. 7. 2023.

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente  – pazite na format: 
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
3. dokaz o uplati troškova upisnine
4. dokaz o uplati troškova upisnine i participacije u troškovima studiranja
5. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; pdf

 • Dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja:
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. upisnog mjesta, pristupnici unutar kvote za strane državljane, kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti  (sveučilišni prijediplomski studiji) uplaćuju upisninu u iznosu od 110,00 eura (pdf.)
  • pristupnici redoviti studenti koji plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja uplaćuju upisninu u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
  • pristupnici redoviti studenti za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
  • pristupnici izvanredni studenti koji plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja uplaćuju upisninu u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
  • prilikom uplaćivanja troška participacije:
  • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u iznosu od 6.000,00 eura
  • sveučilišni prijediplomski studij Psihologija u iznosu od 2.250,00 eura
  • sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija u iznosu od 2.250,00 eura
  • sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo izvanredni u iznosu od 1.350,00 eura

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati  bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju samo  troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju troškove upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  1.360,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija te troškove upisa za tekuću akademsku godinu.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINA

 • pri upisu u svaku godinu studija student podmiruje upisninu i djelomičnu participaciju u troškovima studiranja po jednoj (1) godini studija, uključujući i ponavljanje godine studija
 • djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je podmirivati: jednokratno ili obročno

Više o načinu podmirivanja troškova studiranja možete pročitati u Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja:

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za redovite studente

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman  od 1. do 25 upisnog mjesta (Povijest/Povijest dvopredmetni) odnosno od 1. do 30 upisnog mjesta (Sociologija) plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu počevši od druge godine studija.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju samo troškove upisa (izuzev studenata koji upisuju studij Povijest ili Povijest dvopredmetni)
 • pri upisu u II. i III. godinu  sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju troškove upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike 1.360,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija te troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za redovite studente

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja, uključujući i ponavljanje godine studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno –prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda  POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za redovite studente

Izvanredni studenti sveučilišnog  prijediplomskog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju troškove upisa te punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za izvanredne studente

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija za redovite studente

Letak participacija za izvanredne studente

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr