UPISI

Sveučilišni prijediplomski studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijave za upis na sveučilišne prijediplomske studije  i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina započinju 1. veljače 2024. godine u 9 sati.

Opće i  dodatne uvjete možete pročitati u NATJEČAJU. Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate  uvjete Natječaja, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Rok za prijavu studija: od  1. veljače do 24. lipnja 2024. putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Želimo Vam puno uspjeha!

 

Opći i dodatni uvjeti ovisno o studiju
Sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na prijediplomski sveučilišni studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (20,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborni dio državne mature: bilo koji izborni predmet (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Komunikologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Komunikologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/komunikologija

KLIKNI i Postani student komunikologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (30,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni)
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest (dvopredmetni) sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (30,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 20

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 23

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest (dvopredmetni) možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  započeo je s izvođenjem prijediplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i sveučilišni prijediplomski studij Povijest (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti student/ica stječe osnovna znanja u različitim područjima povijesti te osnovne kompetencije i vještine za povjesničarski rad. Istodobno stječe uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na Testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • test motivacije – KBF (15,00 %)
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. – II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O sveučilišnom prijediplomskom studiju Povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu https://www.unicath.hr/povijest/prediplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Sveučilišni prijediplomski studij Psihologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (15,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • test apstraktnog mišljenja (15,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Psihologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Psihologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/psihologija

KLIKNI i Postani student psihologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo - studenti u redovitom statusu
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika ili  liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati putem studentska.sluzba@unicath.hr
Dodatni uvjeti

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (35,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (20,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo - izvanredni studenti
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika ili liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati putem studentska.sluzba@unicath.hr
Dodatni uvjeti

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (35,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik*(20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (20,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 20

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 20

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Izvanredni studenti unutar kvote za EU državljane - kvota za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine u RH

Pravo natjecanja u Kvoti za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine u RH imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine.

U slučaju nepopunjavanja upisne kvote Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine.

Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika ili liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati putem studentska.sluzba@unicath.hr
Dodatni uvjeti
 • Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 100,00 %

 

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar upisne kvote za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj primaju se do datuma naznačenog u Natječaju, a obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Pristupnici se registriraju putem aplikacije Postani student! za zaprimanje zaporke koja će pristupniku omogućiti prijavu na studij.

Pristupnici su dužni su na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, isključivo preporučenom poštom do 20.5. 2024. dostaviti ovjerene preslike kod javnog bilježnika sljedećih dokumenata:

– dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ovjerene preslike svjedodžbi za svaki pojedini razred)

– završnu svjedodžbu srednje školepotvrdu o položenim razlikovnim ispitima (ako ih kandidat posjeduje)

Dokaz o drugim dodatnim postignućima (završena još jedna srednja škola) dostavlja se Hrvatskom katoličkom sveučilištu na: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59.

Pristupnici za upis dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija i dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59 na dodatne.provjer@unicath.hr

Pristupnici koji prilikom prijave dostave/unesu pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha.

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 25

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 25

U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike koji se za upis natječu unutar upisne kvote za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj , Sveučilište će povećati utvrđenu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj.

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik * (25,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 30

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 33

 

Više o sveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni)
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (30,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00 %)
 • izborni dio državne mature – Sociologija – nije obvezan (5,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 20

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 23

Više osveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija možete pročitati na: https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i sveučilišni prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  započelo je s izvođenjem prijediplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i sveučilišnog prijediplomskog studija Sociologija (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem sociologije student/ica stječe osnovna znanja u

različitim područjima sociologije te osnovne kompetencije i vještine za sociološki rad.

Istodobno dobiva uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina. Preddiplomski

studij sastoji se od nekoliko skupina predmeta, tj. od temeljnih socioloških disciplina,

pomoćnih i srodnih disciplina. Predmeti su obvezni i izborni.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na Testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A* (20,00%) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • test motivacije – KBF (15,00 %)
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. -II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni-i-sociologija/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O sveučilišnom prijediplomskom studiju Sociologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: https://www.unicath.hr/sociologija/preddiplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac dostupan OVDJE
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjava je dostupna OVDJE
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

  • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik* (0,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
  • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
  • izborni dio državne mature:
  • Kemija (25,00%)
  • Fizika (25,00%)
  • Biologija (25,00%)
  • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

 

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu (za upis na sveučilišne prijediplomske /integrirane studije: Komunikologija, Psihologija, Sociologija jednopredmetni i Medicina)
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu studija putem NISpVU sustava jest do 24. lipnja 2024. do 23:59.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dužni su svu dokumentaciju, uključujući i potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu pribavljenu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostaviti Središnjem prijavnom uredu sukladno uputama objavljenima na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta – Postani student! – na kojoj je potrebno i registrirati se za zaprimanje zaporke koja će pristupniku omogućiti prijavu na studij.

Hrvati izvan RH dostavljaju dokumentaciju do 20. svibnja ako su maturirali do 31.12.2023. Ako završavaju u 2024. godinu onda šalju dokumente do 1. srpnja 2024. godine.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju dokumentaciju do 20.5.2024. ako su maturirali do 31.12.2023. Ako završavaju školu u 2024. godini onda šalju dokumente do 1.7. 2024. godine.

Sve detalje vezane uz dokumentaciju možete špronaći na: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/posebna-upisna-kvota-na-hrvatskim-visokim-ucilistima-u-akademskoj-godini-2024-2025-namijenjena-pripadnicima-hrvatske-nacionalne-manjine-i-hrvatskoga-iseljenistva/6278

 

Dokaz o drugim dodatnim postignućima (završena još jedna srednja škola*) dostavlja se Hrvatskom katoličkom sveučilištu na: studentska.sluzba@unicath.hr do 24. lipnja 2024. do 23:59.

*ne odnosi se za upis na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

 

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu  sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija i dostaviti ga na: dodatne.provjere@unicath.hr do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati.

Pristupnici koji se natječju za upis na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina dužni su do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati Službi za studentska pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr  dostaviti dodatne dokumente (liječničke potvrde, izjave i dr.).

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki sveučilišni prijediplomski studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina.

 

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

PRIJAVE: od  1. veljače do 24. lipnja 2024. do 23:59!

 1. Do 24. 6. 2024. do 23:59 prijaviti se putem Postani student
 2. Do 24. 6. 2024. do 23:59 dostaviti dokaz o uplatni administrativnog troška prijave upisa na dodatne.provjere@unicath.hr
 3. Do 24. 6. 2024. dostaviti zamolbu za prilagodbu ispitne tehnologije i dokaze o dodatnim postignućima

Administrativni trošak* prijave upisa iznosi za:

 • sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija – 30,00 eura,
 • sveučilišni prijediplomski studij Psihologija – 42,00 eura,
 • sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 30,00 eura,
 • sveučilišni prijediplomski studij Sociologija – 30,00 eura,
 • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – 48,00 eura

*Pristupnici za upis na prijediplomski studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) i Sociologija (dvopredmetni) ne podmiruju administrativni trošak prijave upisa.

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987.

Model plaćanja je:00; Poziv na broj: OIB pristupnika; Opis plaćanja: Ime i prezime pristupnika – administrativni trošak – naziv studija

Maksimalan iznos uplate na blagajni Sveučilišta je 60,00 eura.

Pristupnici koji ne prijave željeni studij/studije putem Postani student najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59  –  gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij!

Pristupnici koji prilikom prijave ostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, te time propuste zaprimanje obavijesti te posljedično time propuste ispunjavanje dodatnih uvjeta za upis na studij, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa  i ne dostave dokaz o uplati najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59  na dodatne.provjere@unicath.hr –  gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnici za upis na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina dužni su do 24. 6. 2024. do 23:59 sati dostaviti Služi za studentska pitanja na: studentska.sluzba@unicath.hr dodatnu traženu dokumentaciju koja je uvjet za upis na studij (liječničku potvrdu, izjavu i dr.).

Za upis maloljetnog pristupnika za upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, potrebna je pisana suglasnost jednog od roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, odnosno onog roditelja koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Pisanu suglasnost pristupnik može dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59.

Pristupnik se može prijaviti za upis na jedan ili više studija. Pristupnik je administrativni trošak prijave upisa dužan podmiriti zasebno za svaki studij  (osim  za studij Sestrinstvo za koji se podmiruje jedna naknada bez obzira ima li pristupnik namjeru upisa u redovnom ili izvanrednom statusu) za koji se želi natjecati. Ako pristupnik uplati iznos za studij koji nije prijavio ili je prijavio, a nema namjeru daljnjeg natjecanja, Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenih sredstava.

 

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija

 • Pristupni intervjui održavat će se 1., 2. i 3. srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.  RASPORED POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. i 5. srpnja 2024. RASPORED VIŠESTRUKIH PRIJAVA POLEDAJTE  OVDJE!
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

Sveučilišni prijediplomski studij Psihologija

  • TAM (Test apstraktnog mišljenja) održat će se u subotu 29. lipnja 2024. u 10 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.Raspored pristupanja Testu apstraktnog mišljenja (TAM) objavljen je OVDJE. – Molimo provjerite jeste li dobili e-poštu za pristupanje TAM-u s adrese e-pošte tam@unicath.hr. Ako  niste, obavezno provjerite neželjenu poštu.
   • E-poštu pristupanja TAM-u dobivate na adresu e-pošte koju ste upisali u aplikaciju Postani student.
   • Raspored predavaonica za pristupanje TAM-u KLIKNI!
 • Pristupni intervjui održavat će se 2., 3. i 4.  srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.  RASPORED POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. i 5. srpnja 2024. RASPORED VIŠESTRUKIH PRIJAVA POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati TAM-a i pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

Sveučilišni prijediplomski studij Sociologija

 • Pristupni intervjui održavat će se 1. i  2. srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. RASPORED POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. i 5. srpnja 2024. RASPORED VIŠESTRUKIH PRIJAVA POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

 • Pristupni intervjui održavat će se 3. i 4.  srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.  RASPORED POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. srpnja 2024. RASPORED VIŠESTRUKIH PRIJAVA POGLEDAJTE OVDJE!
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

Kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • prijave na sveučilišne prijediplomske studije obavljaju se putem  Postani student-a
 • prijava na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada) – dostaviti prilikom prijave osobno ili putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59 sati
 • Pristupni intervjui održavat će se za upis na studije: Komunikologija, Psihologija, Sociologija i Medicina (vidi termine iznad) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. 
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. srpnja (za one koji su uz neki drugi studij prijavili i medicinu) i 5. srpnja 2024.
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata
 

 

UPISI na sveučilišne prijediplomske studije i sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije provodit će se  po objavi konačne rang liste za sve pristupnike koji će na konačnoj rang listi imati dodijeljen upisni broj.

RANG LISTE

Privremena rang-lista u Postani student-u izlazi 10. srpnja 2024. iza 14 sati.

Konačna rang-lista u Postani student-u izlazi 17. srpnja 2024. iza 15 sati.

Pravo upisa ostvaruju pristupnici kojima je na konačnoj rang-listi dodijeljen upisni broj.

 UPISI

Upisi će se održati 18. srpnja 2024.

Pristupnik koji ne pristupi upisu  u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao – gubi pravo upisa.

Za upis maloljetnog pristupnika za upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, potrebna je pisana suglasnost jednog od roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, odnosno onog roditelja koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Pisanu suglasnost pristupnik za upis može dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do objave konačne rang-liste 17. 7. 2024.!

Za upis molimo pripremite sljedeće dokumente  – pazite na format: 
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2. dokaz o uplati troškova upisnine
3. dokaz o uplati troškova upisnine i participacije u troškovima studiranja
4. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; pdf

 • Dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja:
  • pristupnici (redoviti status)  od 1. do 40. upisnog mjesta, pristupnici unutar kvote za strane državljane i unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske  uplaćuju upisninu u iznosu od 132,00 eura (pdf.)
  • pristupnici (redoviti status) od 41. – 45. upisnog mjesta uplaćuju upisninu u iznosu od 60,00 eura te barem 1. ratu participacije (pdf.)
  • pristupnici za upis na studij Medicina i prristupnici za upis na studj Sestristnvo (u izvanrednom statusu) uplaćuju upisninu u iznosu od 60,00 eura  i barem 1. ratu participacije (pdf.)
  • troškove participacije: sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (u izvanrednom statusu), Medicina te pristupnici (redoviti status) od 41. do 45. upisnog mjesta – moguće je podmirivati u 10 jednakih obroka, prvi obrok obavezno uplatiti pri upisu na studij)

 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Odluka o visini troškova i naknada

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

 

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju samo troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju troškove upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  700,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija te troškove upisa za tekuću akademsku godinu.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINA

 • pri upisu u svaku godinu studija student podmiruje upisninu i djelomičnu participaciju u troškovima studiranja po jednoj (1) godini studija, uključujući i ponavljanje godine studija
 • djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je podmirivati: jednokratno ili obročno

Više o načinu podmirivanja troškova studiranja možete pročitati u Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja:

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja 

Letak – studenti u redovitom statusu

Letak – studenti medicine

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman  od 1. do 20. upisnog mjesta (Povijest dvopredmetni/Sociologija dvopredmetni), od 1. do 25. upisnog mjesta (Povijest) odnosno od 1. do 30 upisnog mjesta (Sociologija) plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu počevši od druge godine studija.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju samo troškove upisa (izuzev studenata koji upisuju studij Povijest ili Povijest dvopredmetni /Sociologija dvopredmetni)
 • pri upisu u II. i III. godinu  sveučilišnog prijediplomskog studija studenti plaćaju troškove upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike 700,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija te troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Letak – studenti u redovitom statusu

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja, uključujući i ponavljanje godine studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno –prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Letak – studenti u redovitom statusu

Izvanredni studenti sveučilišnog  prijediplomskog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju troškove upisa te punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Letak – studenti u izvanrednom statusu

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

 

 

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište