Diplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se temeljem Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na diplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Prijave putem NISpDS kreću 1. srpnja 2022. godine od 10 sati, a krajnji rok za prijavu je 11. rujna 2022. do 23:59 sati u 2 koraka: 1. prijavit se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) i 2. dostaviti dokaz o uplati administrativnih troškova prijave studija na dodatne.provjere@unicath.hr 

Prijave u kvoti Hrvati izvan Republike Hrvatske te prijave za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvarnedni) za pristupnike koji su prethodno završili specijalistički diplomski stručni studij dostavljaju se osobno u Službu za studentska pitanja Sveučilišta  ili putem e-pošte na studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 11. rujna 2022. godine.

 

NATJEČAJ za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023.

IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023.

 

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija
 
Opći uvjeti
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
 2. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
  • preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • preddiplomski stručni studij komunikologije
   • pristupnici pod točkom br. 2 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2022.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (60%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (40%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 0 mjesta za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija na:

https://www.unicath.hr/komunikologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student komunikologije!

Diplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti
 2. završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2022.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Diplomski sveučilišni studij Povijest (nastavnički)
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti 
 2. završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2022.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete 
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest (nastavnički) sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Diplomski sveučilišni studij Psihologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) psihologije
 2. pristupnici koji preddiplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
  • pristupnicima pod točkom br. 2 utvrđuju se dodatni uvjeti (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2022.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunsku ispravu o studiju (original ili ovjerenu presliku) u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta. Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
   • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
   • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se neće moći ravnopravno natjecati u razredbenom postupku
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)

Upisna kvota predviđa 50 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 10 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Psihologija na:

https://www.unicath.hr/psihologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student psihologije!

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti

A) Za studente koji su završili preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij

Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku
 2. završen preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ili preddiplomski stručni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete – Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku te razlikovne predmete Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
  • ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (20%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (s punom participacijom u troškovima studiranja) i 1 mjesto za ne EU državljane.

B) Za studente koji su završili specijalistički diplomski stručni studij

1. Opći uvjeti

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu može upisati osoba koja je:

–  završila specijalistički diplomski stručni studij: Menadžment u sestrinstvu, Javno zdravstvo, Kliničko sestrinstvo,  Psihijatrijsko sestrinstvo.

– prosjek ocjena završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija Sestrinstvo mora biti najmanje 3,0. Ukoliko pristupnik na upisu nema prosjek ocjena najmanje 3,0, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo može uzeti u obzir razmatranje najmanje dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje. iz područja biomedicine i/ili zdravstva. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja pristupnom intervjuu.

– podnijela zahtjev za priznavanje stečene kvalifikacije i zahtjev za upis na   diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni)

Podnošenje prijava  vrši se putem Službe za studentska pitanja koje će preuzeti prijavnu dokumentaciju, a utvrđivanje uvjeta za upis vrši Povjerenstvo za upis Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijavna dokumentacija može se dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr do 11. rujna 2022., a sadržava:

– diplomu o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju

– ovjereni prijepis ocjena specijalističkog diplomskog stručnog studija

– popunjeni prijavni obrazac (preuzmi ovdje)

–  dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa

– dokaz o dodatnim postignućima (ako postoji).

Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista

Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku te se upisuju prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

Rang-lista se utvrđuje na temelju postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na zbroju bodova ostvarenih na prosjeku ocjena na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, bodova ostvarenih na pristupnom intervjuu te bodova ostvarenih dokazima dodatnih postignuća. Maksimalni broj bodova u razredbenom postupku iznosi 100 bodova, pri čemu se prosjek ocjena na specijalističkom diplomskom stručnom studiju vrednuje sa 70 %, rezultati pristupnog intervjua s 20 %, a dodatna postignuća s 10 %.

Pristupnik ima pravo prigovora na privremenu  rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja liste na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta (www.unicath.hr). Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo osobno u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja.

Upisna kvota predviđa 10 mjesta za EU državljane. Izvanredni studenti koji su prije upisa na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studij) završili specijalistički diplomski stručni studij, plaćaju školarinu koja se određuje na temelju razlike u sadržaju predmeta izraženu u ECTS bodovima koje student treba položiti pri čemu se razlikovni predmeti Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku (ukupno 11 ECTS) ne plaćaju.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - redoviti studenti
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,5 (70%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,5 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (20%)

Upisna kvota predviđa 25 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Diplomski sveučilišni studij Sociologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije
 2. završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2022.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 30 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 30 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (60%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (40%)

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

https://www.unicath.hr/sociologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sociologije!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 11. rujna 2022.  godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati:

 1. diploma o završenom studiju u Republici Hrvatskoj sukladno uvjetima upisa pojedinog studija ili za završen studij izvan Republike Hrvatske Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije
 2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 4. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 5. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 6. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

VAŽNA OBAVIJEST!

Odlukom Senata od 13. rujna 2022. godine, prijave za upis pristupnika koji su završili specijalistički diplomski stručni studij na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studij) u akademskoj godini 2022./2023. produžuju se do 27. rujna 2022. godine. Ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni.

Prijavite studij u 2 koraka najkasnije do 11. rujna 2022. do 23:59 sati!

1. KORAK – prijaviti studij putem aplikacije Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije najkasnije do 11. rujna 2022. godine!

Pristupnik je dužan prijaviti studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojemu se pristupa preko sustava e-Građani .

Pristupnici  koji su prethodno završili specijalistički diplomski stručni studij  –  prijavu dostavljaju na propisanom obrascu (preuzmi OVDJE)) i uz propisanu dokumentaciju  osobno putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta (najkasnije do 11. rujna 2022. godine izuzev u vremenu od 25. srpnja do 19. kolovoza 2022. tijekom trajanja kolektivnog g.o.)   ili putem e-pošte na studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 11. rujna 2022. godine!

Rok za prijavu studija putem NISpDS i za pristupnike koji su završili specijalistički diplomski stručni studij: od 1. srpnja 2022. od 10 sati  do 11. rujna 2022. godine do 23:59 sati.   

Pazite! Prijava nije dovršena!

2. KORAK – uplatiti i dostaviti dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa najkasnije do 11. rujna 2022. godine!

Kako bi prijava na studij bila potpuna, potrebno je uplatiti administrativni trošak prijave upisa (150,00 kuna za svaki studij posebno, osim za sestrinstvo red. i izv. jedna uplata 150,00 kn) i obavezno dostaviti dokaz o uplati. Prijava neće biti uvažena ako nije uplaćen i dostavljen dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa.

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica 

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti:

 1. U pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje
 2. Uplatom na blagajni Sveučilišta u računovodstvu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu,  radnim danom od  8:30 do 14:30 sati.

Dokaz o uplati (ako niste platili na blagajni Sveučilišta) moguće je dostaviti:

1. Putem e-pošte
Na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr
Prilikom slanja poruke putem e-pošte molimo Vas u naslov poruke e-pošte upišite ime i prezime pristupnika.
Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku, dobit ćete automatski odgovor o tome da je dokaz o uplati  zaprimljen. Na tu poruku nije potrebno odgovarati.

Molimo Vas da na adresu e-pošte: dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima, jer na njih neće biti odgovoreno.Sve upite vezane uz upise šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

2. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu, od 9:00 do 13:00 sati (izuzev u vremenu od 25. srpnja do 19. kolovoza 2022. tijekom trajanja kolektivnog g.o.).

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Komunikologija

Važni datumi!

 • 6. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2022. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • 16. rujna 2022. i 19. rujna 2022.  –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Komunikologija – pogledajte niže na poveznici

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJA – KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJA

u roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

 

Povijest

Važni datumi!

 • 6. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2022. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • 15. rujna  2022. –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Povijest – pogledajte niže na poveznici

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJEST NASTAVNIČKI- KLIKNI!

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJEST ZNANSTVENI- KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

U roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Psihologija

Važni datumi!

 • 6. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2022. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 •  15. rujna 2022. i 16. rujna 2022. –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Psihologija – pogledajte niže na poveznici

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJA – KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJA

U roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Sestrinstvo

Važni datumi!

 • 6. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2022. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • 15. rujna 2022., 16. rujna 2022. i 19. rujna 2022. –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo izvanredni, redovni i prijave na izvanredni sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pogledajte niže na poveznici

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO redovni- KLIKNI!

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO izvanredni- KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

U roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena.

REZULTATI PRISTUPNOG INTERVJUA PRISTUPNIKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO (IZVANREDNI) SA ZAVREŠENIM SPECIJALISTIČKIM STRUČNIM STUDIJEM

PRIVREMENA RANG LISTA PRISTUPNIKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO (IZVANREDNI) SA ZAVREŠENIM SPECIJALISTIČKIM STRUČNIM STUDIJEM

KONAČNA RANG-LISTA PRISTUPNIKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO (IZVANREDNI) SA ZAVREŠENIM SPECIJALISTIČKIM STRUČNIM STUDIJEM

Sociologija

Važni datumi!

 • 6. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2022. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2022. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • 15.  rujna 2022. i 16. rujna 2022. –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Sociologija – pogledajte niže na poveznici

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJA- KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

U roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Upisi će biti u ponedjeljak 3. 10. 2022. od 8 do 12 sati NA DALJINU! Molimo pripremite dokumente (pdf./jpg.) koji će Vam biti potrebni prilikom pristupanja upisu!

Pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo izvanredni sa završenim specijalističkim studijem – upis će se provesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u listopadu 2022. godine prema  obavijesti koju ćete zaprimiti. 

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm) 
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 

  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 50. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 300,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja  (barem 1. rata) – pristupnici redoviti studenti od 41. do 50. mjesta i izvanredni studenti 
  Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 50., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja (barem 1. ratu). Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. mjesta nadalje ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata:  POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike 3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 400,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41.  mjesta na više  plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.

Za redovite studente koji će se na diplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2021./2022. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili u ratama.

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn/14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

 

Izvanredni studenti diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 15.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 15.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja moguće je da studenti uz plaćanje upisa u godinu studija, participacije ili plaćanja troškova studiranja budu obveznici plaćanja neke od studentskih naknada.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija za redovite studente

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakt

e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr