Select Page

Diplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na diplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Krajnji rok za prijavu je 11. rujna 2021. do 23:59 sati u 2 koraka: 1: prijavit se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) i dostaviti dokaz o uplati administrativnih troškova razredbenog postupka na dodatne.provjere@unicath.hr

NATJEČAJ za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija
 
Opći uvjeti
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
 2. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
  • preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • preddiplomski stručni studij komunikologije
   • pristupnici pod točkom br. 2 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2021.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (60%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (40%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija na:

http://www.unicath.hr/komunikologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student komunikologije!

Diplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti
 2. završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2021.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

http://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Diplomski sveučilišni studij Psihologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) psihologije
 2. pristupnici koji preddiplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
  • pristupnicima pod točkom br. 2 utvrđuju se dodatni uvjeti (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2021.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunsku ispravu o studiju (original ili ovjerenu presliku) u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta. Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
   • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
   • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se neće moći ravnopravno natjecati u razredbenom postupku
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Psihologija na:

http://www.unicath.hr/psihologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student psihologije!

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku
 2. završen preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ili preddiplomski stručni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete – Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku te razlikovne predmete Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
  • ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (20%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (s punom participacijom u troškovima studiranja) i 1 mjesto za ne EU državljane.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - redoviti studenti
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,5 (70%)
  • ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,5 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (20%)

Upisna kvota predviđa 25 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Diplomski sveučilišni studij Sociologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije
 2. završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (11.9.2021.) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 30 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 30 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (60%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja dodatnoj provjeri
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (40%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

http://www.unicath.hr/sociologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sociologije!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 11. rujna 2021. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati:

 1. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 3. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 4. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 5. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij u 2 koraka najkasnije do 11. rujna 2021. do 23:59 sati!

1. KORAK – prijaviti studij putem aplikacije Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije

Pristupnik je dužan prijaviti studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojemu se pristupa preko sustava e-Građani . Rok prijave je 11. rujna 2021. godine do 23:59 sati.   

Pazite! Prijava nije dovršena!

2. KORAK – uplatiti i dostaviti dokaz o uplati troškova dodatnih provjera!

Kako bi prijava na studij bila potpuna, potrebno je uplatiti administrativni trošak prijave upisa (150,00 kuna za sve studije) i obavezno dostaviti dokaz o uplati. Prijava neće biti uvažena ukoliko nije uplaćen i dostavljen dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa.

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica 

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti:

 1. U pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje
 2. Uplatom na blagajni Sveučilišta u računovodstvu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu,  radnim danom od 9:00 do 11:00 i 13:00 do 15:00 sati.

Dokaz o uplati (ako niste platili na blagajni Sveučilišta) moguće je dostaviti:

1. Putem e-pošte
Na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr
Prilikom slanja poruke putem e-pošte molimo Vas u naslov poruke e-pošte upišite ime i prezime pristupnika.
Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku, dobit ćete automatski odgovor o tome da je dokaz o uplati  zaprimljen. Na tu poruku nije potrebno odgovarati.

Molimo Vas da na adresu e-pošte: dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima, jer na njih neće biti odgovoreno.Sve upite vezane uz upise šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

2. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu, od 9:00 do 13:00 sati.

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Komunikologija

Važni datumi!

 • 4. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2021. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

                      Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • od 15 do 20. rujna 2021. pristupni intervju  

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Komunikologija – bit će objavljen naknadno

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

 

Povijest

Važni datumi!

 • 4. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2021. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • od 15. do 20. rujna 2021. pristupni intervju 

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Povijest – bit će objavljen naknadno

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Psihologija

Važni datumi!

 • 4. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2021. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • od 15. do 20. rujna 2021. pristupni intervju 

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Psihologija – bit će objavljen naknadno

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Sestrinstvo

Važni datumi!

 • 4. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2021. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • od 15. do 20. rujna 2021. pristupni intervju 

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo izvanredni i redovni – bit će objavljen naknadno

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Sociologija

Važni datumi!

 • 4. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • 11. rujna 2021. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • 11. rujna 2021. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • od 15. do 20. rujna 2021. pristupni intervju 

Raspored pristupni intervju diplomski sveučilišni studij Sociologija – bit će objavljen naknadno

Oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Točan datum i raspored pristupanja upisima za pristupnike koji su stekli pravo upisa bit će objavljeni u ovoj rubrici.

Upisi će se provoditi 1. listopada 2021. godine prema rasporedu koji će biti objavljen OVDJE

Hrvatsko katoličko sveučilište zadržava pravo promjene objavljenih termina, stoga molimo pristupnike da redovito prate obavijesti.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • osobnu iskaznicu (na uvid)
 • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm)
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 

  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 300,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja – pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti 
  Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja. Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. do 45. mjesta ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

Troškovi studiranja

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike 3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 400,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41.  mjesta na više  plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.

Za redovite studente koji će se na diplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2021./2022. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili u ratama.

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn/14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

 

Izvanredni studenti diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 15.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 15.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja moguće je da studenti uz plaćanje upisa u godinu studija, participacije ili plaćanja troškova studiranja budu obveznici plaćanja neke od studentskih naknada.

Odluka o visini troškova i naknada

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakt

e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr