Diplomski rad

UPUTE ZA PRIJAVU OCJENE I OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Sve potrebne informacije dostupne su u sljedećim dokumentima:

Pravilnik o diplomskom radu, poveznica: https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-o-diplomskom-radu-08-10-2021.pdf

Na istoj poveznici pronaći ćete OPĆE I POSEBNE UPUTE za izradu diplomskoga rada za svaki pojedini studij te potrebne OBRASCE

PRVI KORAK – ispuniti (računalom) obrazac D3. Za naziv teme na engleskom jeziku molimo koristiti British English. Obrazac vlastoručno potpisuju: mentor, komentor (ako ga imate) i Vi osobno. Obrazac D3 potrebno je dostaviti u Službu za studentska pitanja osobno (od 9 do 13 sati) ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr   Uz obrazac  za pokretanje postupka ocjene i obrane diplomskog rada potrebno je priložiti  jedan primjerak elektroničke verzije diplomskog rada (koju je potvrdio Vaš mentor/komentor – PAZITE!  – to možda nije konačna verzija, jer je podložna promjenama nakon što ju pregledaju članovi Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada!) u Word i PDF inačici na CD-u/DVD-u. Iznimno, ako dostavljate putem e-pošte, elektronički primjerak dostavljate u tijelu e-pošte (u privitku).

DRUGI KORAK – Služba za studentska pitanja  provjerava: a) jeste li položili sve ispite i izvršili sve obveze propisane studijskim programom i izvedbenim planom nastave; b) jeste li podmirili eventualna dugovanja (upisnina, participacija, vratili posuđene knjige u Sveučilišnu knjižnicu). Ako je sve u redu, prelazimo na treći korak.

TREĆI KORAK – nakon provjere, Služba za studentska pitanja dostavlja Vašu prijavu (obrazac D3 i diplomske radove u Wordu i PDF-u na CD/DVD) putem tajništva pojedinog Odjela Povjerenstvu za ocjenu i obranu diplomskoga rada.

ČETVRTI KORAK – Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada utvrđuje ispunjava li Vaš diplomski rad uvjete za obranu. Rok je 30 dana od zaprimanja obrasca za pokretanje postupka ocjene i obrane. Rok miruje u vrijeme godišnjih odmora, blagdana i neradnih dana. PAZITE!  Obrana je moguća do 30. rujna tekuće akademske godine AKO ste  postupak ocjene i obrane diplomskoga rada (PRVI KORAK) napravili do 15. srpnja tekuće akademske godine! Ako obrazac D3 predajete kasnije od 15. srpnja – moguće je da će datum Vaše obrane biti zakazan nakon 30. rujna (dakle, u sljedećoj akademskoj godini!).

PETI KORAK – obavijest o danu, mjestu i vremenu obrane zaprimit ćete putem e-pošte na svoju STUDENTSKU (unicath.hr) adresu e-pošte 8 dana prije termina obrane.

ŠESTI KORAK – na sam dan obrane (možete i koji dan ranije)  potrebno je PRIJE same obrane u Službu za studentska pitanja  donijeti: a) jedan tvrdo uvezeni primjerak KONAČNE INAČICE (VERZIJE) DIPLOMSKOGA RADA i jedan primjerak elektroničke konačne inačice diplomskoga rada na CD-u/DVD-u u PDF- u, koja treba biti ISTOVJETNA tiskanoj verziji. PAZITE! – upute kako treba izgledati tiskana verzija (boja korica, boja slova, font slova itd. možete pronaći na poveznici gore navedenoj!). Važno je da boja, font i podaci budu točni, važno je da se vlastoručno potpišete na Izjavu o akademskoj čestitosti te da datum, tj. mjesec obrane bude TOČAN (npr. ako ste D3 predali u svibnju, a diplomski rad branite u lipnju, na konačnoj  tiskanoj i CD/DVD inačici potrebno je napisati: npr.  Zagreb, lipanj 202…).

SEDMI KORAK – nakon što obranite diplomski rad, dolazite u Službu za studentska pitanja javiti ishod obrane te ćete tom prilikom ispuniti propisane obrasce i dobiti uputu kada će Vaša Potvrda o stečenom akademskom nazivu biti spremna za preuzimanje (u pravilu, na navedenu se potvrdu čeka nekoliko dana, ne duže od dva tjedna).

OSMI KORAK – kada dobijete obavijest (putem e-pošte) da je Vaša Potvrda o stečenom akademskom nazivu spremna za preuzimanje, istu ćete, uz dostavljanje dokaza o uplati troška tiskanja diplome (300,00 kn) moći podići u Službi za studentska pitanja.

PITANJA I ODGOVORI

  1. MOŽETE LI POJASNITI OBRASCE D1, D2 I D3?

D1 – obrazac za prijavu naslova teme diplomskog rada, mentora i povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada –  rok: do 30. studenoga tekuće akademske godine

D2 – obrazac za promjenu naslova /mentora/komentora itd. – koristi se samo ako namjeravate nešto od navedenoga mijenjati

D3 – obrazac za prijavu ocjene i obrane diplomskog rada – ispunjavate ga i predajete nakon svih položenih ispita (u trenutku kada planirate pristupiti obrani, naravno, najmanje 35 – 40 dana prije planiranog datuma obrane!)

Svi obrasci dostupni su na mrežnoj stranici i u aplikaciji Merlin.

  1. ŠTO JE TZV. APSOLVENTSKA GODINA?

Tzv. „apsolventska godina“, kako je studenti nazivaju –  je ustvari ponavljanje završne (2.) godine studija. Student može, ako nije ponavljao 1. godinu (diplomskog) studija, upisati ponavljanje 2. godine studija. Ako je ponavljao 1. godinu studija, onda nema tu mogućnost. Visina participacije ovisi o tome je li – ili nije položio sve ispite osim ocjene i obrane Diplomskoga rada. Upisnina je fiksna i uvijek iznosi 300,00 kn za upis u višu ili ponavljanje godine studija. Više o troškovima pročitajte na poveznici:

https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-o-visini-participacije-studenata-u-troskovima-studiranja.pdf

  1. TREBAM LI DIPLOMIRATI NA 2. GODINI STUDIJA ILI MOGU I U TZV. APSOLVENTSKOJ GODINI?

Diplomirati možete nakon svih ispunjenih obveza na studiju, npr. ako sve ispite položite do 1. srpnja, te obrazac D3 predate do 15. srpnja, možete diplomirati do 30. rujna tekuće akademske godine (u tom slučaju ne trebate upisivati ponavljanje 2. godine studija).

Diplomirati možete i u tzv. apsolventskoj godini (ponavljačkoj 2. godini studija) – tijekom te godine u vremenu od 1. listopada do 30. rujna – kada god budete spremni!

ŠTO AKO NE DIPLOMIRAM U TZV. APSOLVENTSKOJ TJ. PONAVLJAČKOJ GODINI STUDIJA?
Ako ste upisali ponavljanje 2. godine diplomskog studija, studentska prava imate do 30. rujna tekuće akademske godine. Nakon toga ste u statusu “osobe”, što znači da više nemate studentska prava, no diplomirati možete u roku  3 akademske godine  od gubitka statusa studenta ( u tom slučaju podmirujete troškove prijave ocjene i obrane diplomskoga rada sukadno važećim propisima Sveučilišta).

ŠTO TREBAM UČINITI KADA IZGUBIM STATUS STUDENTA (STUDENTSKA PRAVA)?
Obavezno se u roku 30 dana od datuma prestanka statusa redovitog studenta javite na HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) radi reguliranja zdravstvenog osiguranja!

ŽELIMO VAM USPJEŠAN ZAVRŠETAK STUDIJA!

Služba za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Za dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr