Obavještavamo pristupnike koji su stekli pravo upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište

da će se upisi odvijati u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine prema rasporedu:

  • preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – 9:00 sati, predavaonica 1 
  • preddiplomski sveučilišni studij Povijest – 10:00 sati, predavaonica 2 
  • preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – 11:00 sati, predavaonica 1 
  • preddiplomski sveučilišni studij Sociologija – 12:00 sati, predavaonica 2
  • redoviti i izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – 13:00 sati, predavaonica 1

 

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis i modelima plaćanja provjerite na https://www.unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji/Razredbeni postupak/Upisi