1. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise na preddiplomske sveučilišne studije  što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (upisi u ak. g. 2016./2017.):

1. 1. Dokumenti

 
 
 
 
 

 1. 2. Rasporedi

Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima

Raspored pristupanja pismenoj provjeri razumijevanja – Odjel za povijest

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja – Odjel za psihologiju

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja – Odjel za sociologiju

1. 3. Kalendari

Kalendar rokova i termina dodatnih provjera (redovni studiji)

Kalendar rokova i termina dodatnih provjera (preddiplomski sestrinstvo-izvanredni redovna kvota)

Rok za prijavu studija

1. 4. Upute i predlošci 

Dodatne provjere-uplate i predlošci uplatnica

Dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

1. 5. Kontakti i korisni linkovi

Kontakti

Korisni linkovi

 1. 6. Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni studenti, kvota 24+)

Prijavni obrazac za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (kvota 24+)

Kalendar rokova i termina (preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva-izvanredni kvota 24+)

Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima (izvanredni preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva – kvota 24+)

Privremena rang lista – Natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni studenti, kvota 24+)

Obavještavaju se pristupnici Natječaju za upis u I. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva (kvota 24+) o promjeni termina objave konačne rang liste:

Konačna rang lista – Natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni studenti, kvota 24+)

Upisi

 

  2. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise na diplomske sveučilišne studije  što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (upisi u ak. g. 2016./2017.):

2. 1. Dokumenti

Odluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva u akademsku godinu 2016./2017.

Odluka o uvjetima upisa redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o uvjetima upisa redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija psihologije u akademsku godinu 2016./2017.

Odluka o uvjetima upisa redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija sociologije u akademsku godinu 2016./2017.

Odluka o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2016./2017. po linearnom modelu

Odluka o visini troškova upisa i studentskih naknada

2. 2. Rasporedi – SADRŽAJ U IZRADI

2. 3. Kalendari

Kalendar rokova i termina dodatnih provjera

Rok za prijavu studija

2. 4. Upute i predlošci

Prijava u sustav

Dodatne provjere-uplate i predlošci uplatnica 

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

2. 5. Kontakti

Kontakti