Obavještavamo pristupnike koji će steći pravo upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište da će se upisi odvijati u utorak, 1. listopada 2019. godine prema rasporedu:

  • diplomski sveučilišni studij Povijest i Sociologija – 12:00 sati u predavaonici 3
  • diplomski sveučilišni studij Komunikologija – 12:00 sati u predavaonici 1
  • diplomski sveučilišni studij Psihologija – 13:00 sati u predavaonici 3
  • izvanredni i redovni diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – 13:00 sati u predavaonici 1