Sadržaji koji prate natječaj za upis na preddiplomske sveučilišne studije koji se izvode na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (upis u ak. g. 2015./2016.) trenutno su u izradi. Bit će objavljeni 30. travnja 2015.

Svim osnovnim informacijama o upisima do tada možete pristupiti putem aplikacije Postani student.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište