Nastava iz predmeta sukladno Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija poćet će se izvoditi 04. listopada 2014. godine prema rasporedu koji će se  pristupnicima dostaviti na dan upisa.

Pristupnici prezimena od slova A do slova L upisuju se 04. listopada od 9:00 do 10.00 sati, pristupnici prezimena od slova L do Ž upisuju se 04. listopada od 10:00 do 11.00 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice).

 

Podsjećamo pristupnike da ukoliko nisu uz prijavu priližili Natječajem traženu dokumentaciju, istu donesu na upis:

a) domovnica,

b) rodni list,

c) potvrda ili diploma o završenom studiju ili školi,

kao i:

d) dvije fotografije (4×6 cm),

f) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa- PN ili na blagajni Sveučilišta,

g) dokaz o uplati školarine na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PN ili na blagajni Sveučilišta.

 

Molimo sve pristupnike da, ako je moguće, uplatu troškova upisa i ratu školarine izvrše uplatom na računa Sveučilišta.

Pri dolasku naši djelatnici će uputiti pristupnike u predviđenu predavaonicu.

Nakon upisa i pozdravne riječi, započet će predavanje „Temeljna znanja u odgoju i obrazovanju“ prof. dr. sc. Dijane Vican.

 

Kontakt: jasna.laura@unicath.hr

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište