U Katoličkom školskom centru “Don Bosco” u Žepču u Bosni i Hercegovini, 13. svibnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica predstavnicima Centra te je istaknuta vrijednost internacionalne suradnje. Sudionici su bili djelatnici Katoličkog školskog centra, nastavnici, stručna i tehnička služba i salezijanci.

U početnom dijelu edukacije predavanje “Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup” održao je znanstveni suradnik Centra doc. dr. Josip Bošnjaković. U daljnjem dijelu edukacije sudionici su imali priliku sudjelovati na predavanju voditeljice Centra mr. sc. Marine Šijaković: “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika”. Potom je uslijedio rad u grupama pri čemu su sudionici bili podijeljeni u 14 grupa prema njihovom području djelovanja, a zadatci su bili prilagođeni njihovim ulogama u školi. Predstavnici grupa su podijelili zaključke grupa, ali i osvrt na cijeli zadatak.

Teme radionica u kojima su sudionici sudjelovali: Prepoznavanje vrsta i posljedica zlostavljanja, rizičnih i zaštitnih faktora; Što ako netko od naših učenika/učenica planirano ili neplanirano otkrije kako proživljava neki od oblika zlostavljanja; Kako postupati kada se dogode: optužbe, sumnje, zabrinutost o zlostavljanju djece; Analiza postojećih  mjera zaštite maloljetnika i poštivanja dostojanstva ljudske osobe; Razvijanje vlastitih mjera i uputa ili korištenje postojećih; Prevencija nasilja putem dizajna i organizacije prostora; Pogođeni zlostavljanjem i mogućnost molitve.

Cilj prvog modula ove edukacije je omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima edukacije dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.