Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 21. svibnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra. Sudionici su bili djelatnice i odgojiteljice katoličkih vrtića i domova za djecu.

U početnom dijelu edukacije predavanje “Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup” održala je znanstvena suradnica Centra dr. sc. Sanda Dobrovoljski-Smoljo. Potom su sudionici edukacije imali priliku sudjelovati na predavanju Jelene Zadro, mag. psych., program managera Centra pod naslovom “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika”. U popodnevnom dijelu programa sudionici su imali priliku poslušati nekoliko tema voditeljice Centra mr. sc. Marine Šijaković: “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama”, “Profil žrtve/preživjelih i počinitelja” te “Kako dalje nakon zlostavljanja”.

Unutar cjelodnevne edukacije sudionici su putem radionica aktivno primijenili stečena znanja i vještine na stvarnim primjerima.

Cilj prvog modula ove edukacije je omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima edukacije dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.