Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 10. studenog 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra. 

U početnom dijelu edukacije predavanje pod nazivom “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika” je održala Jelena Zadro, mag. psych., program manager Centra. Potom je voditeljica centra dr. sc. Anita Dučkić Sertić održala predavanje pod nazivom “Kako dalje nakon zlostavljanja?”. Nakon toga je uslijedila radionica s raspravom.

Unutar cjelodnevne edukacije sudionici su putem radionica aktivno primijenili stečena znanja i vještine na stvarnim primjerima.

Cilj  edukacije je omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima edukacije dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.