U ponedjeljak, 23. siječnja 2023.  studentice 2. godine diplomskog studija psihologije u sklopu terenske nastave na kolegiju “Psihologija rehabilitacije” posjetile su Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Klinička psihologinja i suradnica na kolegiju dr. sc. Daria Vuger Kovačić održala je predavanje o specifičnostima rehabilitacije unutar njihove bolnice i ulozi psihologa nakon čega je uslijedio i obilazak bolnice.