U Nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku 7. svibnja 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. Edukacija je započela molitvom i predstavljanjem rada i djelatnika Centra koji djeluje od ožujka 2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Prvo predavanje “Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup” održao je znanstveni suradnik Centra doc. dr. Josip Bošnjaković. Potom je Jelena Zadro, mag. psych., program manager Centra, održala predavanje “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika”. U popodnevnom dijelu programa sudionici su imali priliku poslušati nekoliko tema voditeljice Centra mr. sc. Marine Šijaković: “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama”, “Profil žrtve/preživjelih i počinitelja” te “Kako dalje nakon zlostavljanja”.

Cilj prvog modula je omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi. Sam program potiče kontekstualizaciju sadržaja, razmišljanje o tome mogu li i kako neki sadržaji, vještine i stavovi biti primjenjivi te koje su moguće poteškoće kroz primjere, interakciju i razmjenu iskustava.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove i prijedloge te im je dodijeljena potvrda o sudjelovanju.