Obavještavaju se studenti da će se nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održati sljedeći tjedan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca prema sljedećem rasporedu:

• 25 .1. 2016. u 16:00 sati – 1. i 2. godina preddiplomskog studija povijesti.
• 26. 1. 2016. u 16:00 sati – 1. i 2. godina preddiplomskog studija sociologije.
• 27. 1. 2016. u 16:00 sati – 1. godina preddiplomskog studija komunikologije i psihologije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište