Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti da će se u ponedjeljak, 23. 1. 2017. nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 15:00 do 16:00 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.