Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture započet će u srijedu 7. ožujka 2012., a prema rasporedu iz zimskog semestra.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište