Obavještavaju se pristupnici natječaju za upis na diplomski sveučilišni studij povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, da će privremena rang lista za upis u diplomski studij povijesti biti objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta, u utorak 14. listopada 2014. u 9 sati.

Rok za ulaganje žalbe na razultate razredbenog postupka je 24 sata od objavljivanja privremene rang liste. Žalbe se ulažu osobno, u pismenom obliku, putem Studentske službe Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Konačna rang lista bit će objavljena nakon isteka roka za ulaganje žalbi na rezultate razredbenog postupka, u srijedu 15. listopada 2014..

 

Hrvatsko katoličko sveučilište