Prof. Dijana Vican će prvo predavanje iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju održati u sljedećim terminima:

Grupa 1 (2. godina preddiplomskog pov/soc)  – petak, 30 listopada 17:00 – 21:00 h;

Grupa 2 (3. godina preddiplomskog pov/soc i 1. godina diplomskog psihologije) – subota, 31. listopada 9:00 – 13:00 h.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište