Hrvatsko katoličko sveučilište posjetio je u četvrtak 26. siječnja 2023. dominikanac dr. sc. Piotr Janas s Papinskoga sveučilišta sv. Tome Akvinskoga u Rimu. P.Piotr primili su rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta i prorektor za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordan Črpić. Tijekom razgovora rektor Tanjića upoznao je p. Piotra o razvoju i budućim planovima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U pratnji p. Piotru bio je dr. sc. Jakov Rađa.