ResizedImage164144-CatholicUniversityRuzomberok

Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo je u srpnju 2013. Ugovor o suradnji sa slovačkim Katoličkim sveučilištem u Ružomberoku. Ugovor o suradnji obuhvaća znanstvenu i istraživačku suradnju dvaju Sveučilišta, razmjenu profesora, studenata kao i administrativnog osoblja, suradnje na projektima mobilnosti, razmjenu informacija i zajedničke suradnje na međunarodnim projektima.

Katoličko sveučilište u Ružomberoku osnovano je 2000. godine i u svom sastavu ima četiri fakulteta: Teološki fakultet u Košicama, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet i Fakultet sestrinstva. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište