Hrvatska zaklada za znanost odobrila je projekte na kojima sudjeluju zaposlenici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Doc. dr. sc. Roko Mišetić suradnik je na istraživačkom projektu “Modernizacijski stres, mladi i migracije“. Voditeljica projekta je dr. sc. Irena Martinović Klarić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu​). Na terenskom dijelu projekta angažirano je dvoje studenata druge godine preddiplomskog studija sociologije Karla Žagi i Branimir Žagar.
Docent Mišetić sudjeluje i na uspostavnom istraživačkom projektu “Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj“ čiji je voditelj  dr. sc. Geran-Marko Miletić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu​).

Izv. prof. dr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Josip Bošnjaković, dr. sc. Irena Sever, Lana Batinić i Dragan Glavaš suradnici su na projektu „The identity of a man in Croatian society“. Voditelj projekta je  prof. dr. sc. Pero Aračić (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu).

Mia Šetić i doc. dr. sc. Marija Šakić suradnice su na istraživačkom projektu „Metacognition in Category Learning, Thinking and Comprehension“, a voditelj projekta je prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci).

 

Na stranicama Hrvatske zaklade za znanost stoji da je program Istraživački projekti razvijen je s ciljem podržavanja istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji znanstveno prepoznatljivi po dosadašnjim postignućima te mentorskim sposobnostima.
Cilj istraživačkih projekata je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja, a glavni su instrument podrške međunarodnoj suradnji. Konačni je cilj stvaranje kritične mase istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini.  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište