Naša suradnica i doktorandica na projektu Ana Žulec je na 28. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa izložila rad “Korištenje digitalnih uređaja među djecom – što nam pokazuju podatci iz dječjih dnevnika medija?”. Konferencija se održava od 10. do 13. studenog 2021. godine u virtualnom okruženju pod nazivom “Kako psiholozi mogu pomoći?”.

Cilj rada je bio utvrditi prosječno vrijeme korištenja digitalne tehnologije, aktivnosti na uređajima, te razloge korištenja uređaja kod djece predškolske i školske dobi.  U radu su prikazani podatci iz Studije 1 projekta “Digitalna tehnologija  u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece”. Dnevnik medija je ispunilo 60 djece (prosječna dob 9 godina). Rezultati su pokazali kako starija djeca provode više vremena koristeći digitalnu tehnologiju tijekom tjedna nego mlađa djeca. Rezultati ukazuju i na to kako djeca većinom koriste uređaje više od dva sata dnevno, a najčešći uređaji koje koriste su pametni telefon i TV. Djeca se na digitalnim uređajima većinom igraju kako bi se zabavila.

Dnevnik medija koji smo izradili za potrebe našeg istraživanja pokazao se kao vrijedan instrument, ali i zabavan način bilježenja aktivnosti na digitalnim uređajima za djecu.

[Participation in the 28th Annual Conference of Croatian Psychologists]

Our associate and doctoral student on the project, Ana Žulec, presented the paper “Use of digital devices among children – what the data from children’s media diaries show us?” At the 28th Annual Conference of Croatian Psychologists. The conference is held from November 10th to 13th, 2021 in a virtual environment, and is titled “How Can Psychologists Help?”.

The aim of this study was to determine the average time of digital technologies use, activities on the devices, and the reasons for using the devices in preschool and school age children. The paper presents data from Study 1 of the project “Digital technology in the family: patterns on behaviour and effects on child development”. The media diary was filled out by 60 children (average age of 9 years). The results showed that older children spend more time using digital technology during the week than younger children. The results indicate that children mostly use devices for more than two hours a day: the most common devices that are used are smartphone and TV. Children mostly play on digital devices to have fun.

The media diary which we created for the needs of our research proved to be a valuable instrument, but also a fun way to record activities on digital devices for children.