Asistentice s Odjela za psihologiju Ana Šeremet i dr. sc. Ana Haramina sudjelovale su na 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) – Systemic Resonances and Interferences koja se od 7. do 10. rujna održavala u Ljubljani, Slovenija. Zajedno s kolegicama Mirjanom Halužan, mag. educ. rehab. iz KBC-a Sestre Milosrdnice i dr.sc. Tanjom Valenta s Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i vanjskom suradnicom HKS-a, održale su poster izlaganje pod nazivom Relationship between family of origin dynamics and current mental health: the role of emotional regulation koje je prema odluci ocjenjivača ocijenjeno najboljim poster izlaganjem.

Istraživanje je provedeno u sklopu višegodišnjeg znanstveno-istraživačkog projekta Dynamics of alcoholism and addiction in the family system and Relational Family Therapy, čija je voditeljica red. prof. Barbara Simonič s Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a asistenice Šeremet i Haramina su projektne suradnice iz Hrvatske.

EFTA konferencija je najveća europska konferencija u području obiteljske terapije na kojoj je ove godine sudjelovalo preko 1000 sudionika i 400 aktivnih izlagača iz cijele Europe koji su izmjenili najnovija znanja i iskustva iz područja obiteljske terapije.