U okviru znanstvenoga projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka“ u razdoblju od 23. do 25. lipnja te od 11. do 16. srpnja 2016. godine sudionici projekta boravili su na istraživačkim putovanjima u Zadru, Ljubljani i Beču.

Doc. dr. sc. Ivan Majnarić u sklopu je istraživanja srednjovjekovnih društvenih elita koristio gradivo Državnoga arhiva u Zadru. Voditelj znanstvenoga projekta doc. dr. sc. Hrvoje Kekez istraživao je šesnaestostoljetnu obrambenu arhitekturu i plemstvo hrvatskih zemalja koristeći arhivsko gradivo Arhiva Republike Slovenije te gradivo Narodne i sveučilišne knjižnice u Ljubljani.

Tomislav Matić i Stipe Ledić ispred Haus-, Hof- und Staatsarchiva u Beču

Tomislav Matić i Stipe Ledić ispred Haus-, Hof- und Staatsarchiva u Beču

Asistenti na Odjelu za povijest Stipe Ledić, prof. i Tomislav Matić, mag. educ. hist. et phil. te poslijedoktorandica dr. sc. Valentina Janković s istoga odjela u spomenutom su periodu istraživačke zadatke u sklopu projekta provodili u Beču. Najveći dio istraživanja odvijao se u Austrijskom državnom arhivu točnije u odjeljku Haus- Hof und Staatsarchiv te u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici. Tijekom svojih istraživačkih putovanja obrađivale su se sljedeće teme:  zagrebački biskupi i kanonici u 15. stoljeću, zatim društveni običaji i kultura življenja plemstva Banske Hrvatske u 17. i 18. stoljeću,  plemstvo i identitet – obilježja i odraz identiteta plemstva Banske Hrvatske u društveno-političkom i kulturnom ozračju ranonovovjekovne Europe te Josip Keresztury i njegovo doba.

dr. sc. Valentina Janković

 

Hrvatsko katoličko sveučilište