Studenti prve godine Diplomskog sveučilišnog studija sociologije – Upravljanje i javne politike, s profesorima doc. dr. sc. Mariom Bara i Damirom Miloš mag. soc./mag. educ. soc, su u sklopu nastave na kolegiju Javne politike I: uvod posjetili u ponedjeljak 21. siječnja 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predavanja o ustrojstvu Ministarstva, međuresorskoj suradnji i suradnji s drugim akterima u kreiranju javnih politika održali su pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak, dr. sc. Domagoj Novosel, načelnik Sektora za demografski razvoj, Ivana Udovičić, voditeljica Službe za istraživanje i koordinaciju demografske politike, dr. sc. Mislav Rubić, viši stručni savjetnik u Službi za migracije, Sektor za demografski razvoj i Kristina Želježnjak, stručna suradnica u Službi za istraživanje i koordinaciju demografske politike.

Studenti su potom postavljali pitanja o problemima i izazovima s kojima se susreću djelatnici Ministarstva u etapama kreiranja javnih politika nakon čega je slijedio obilazak odjela Ministarstva. Domaćini studijskog posjeta su izrazili zadovoljstvo interesom studenata i spremnost za održavanjem budućih studijskih posjeta i razvijanjem znanstvene i stručne suradnje s Hrvatskim katoličkim sveučilištem.