Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta RH prof. dr. sc. Vedrana Mornara Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo je u 27. ožujka 2015. dopusnice za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija komunikologije.

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić čestitao je timu stručnjaka, koji su radili na programu studija komunikologije, na izvrsno odrađenom poslu. „Studij komunikologije novi je studij i novi korak u razvoju i rastu našeg Sveučilišta. Vjerujem da ćemo ponuđenim programom našim budućim studentima pružiti studij koji odgovara njihovom interesu i koji je u suglasju sa znanstvenim i izraženim interdisciplinarnim kretanjima u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatsko katoličko sveučilište pružit će novim studentima  komunikologije izvrsne uvjete studiranja kako u teorijskom tako i u praktičnom pogledu. Čestitam suradnicima, prorektorima, pravnoj službi i svima koji su radili na osmišljavanju programa studija komunikologije. Želim im puno uspjeha u budućem radu, a našim studentima komunikologije želim dobrodošlicu na HKS! Neka nas sve prati zagovor blaženog kardinala Alojzija  Stepinca i svetog Franje Saleškog, zaštitnika katoličkih pisaca i novinara.“

Izv. prof. dr. sc. Jerko Valković bio je na čelu tima koji je radio program studija komunikologije: „Na Studiju komunikologije potiče se i produbljuje studij komunikacije i time se želi dati značajan doprinos kompetentnom i profesionalnom djelovanju na području društvenih komunikacija, osposobljavati i poticati na aktivnu prisutnost i sudjelovanje u javnom životu s ciljem da se osnažuje kultura dijaloga i suradnje unutar hrvatskoga društva. Na ovom Studiju proučavat će  se komunikacija u različitim područjima: od neverbalne do komunikacije tiskanim medijima, filmu, kazalištu, radiju i televiziji te posebno novim medijima. Cjelokupni je program vođen idejom otvorenosti i suradnje sa srodnim znanostima i drugim bliskim studijima, a komunikacija se promatra pod sociološkim, psihološko-pedagoškim, pravnim te antropološko-etičkim aspektom.  Polazeći od činjenice da se na posljednjem popisu iz 2011. velika većina građana Hrvatske izjasnila vjernicima te da nije moguće razumjeti kulturnu baštinu i identitet našega naroda bez doprinosa Katoličke Crkve, Studij komunikologije nudi mogućnost upoznavanja s temeljnom teološkom terminologijom kao i životom i naravi same Crkve. Time će budući studenti biti osposobljeni za kompetentno razumijevanje, praćenje i izvješćivanje i o vjerskoj tematici. Pred snažnim globalizacijskim procesima i današnjim pluralnim društvima, osjeća se potreba proučavanja i osposobljavanja za interkulturalnu komunikaciju i novinarstvo što će se studirati na diplomskoj razini u okviru Studija komunikologije.“

Preddiplomski studij komunikologije započet će u akademskoj godini 2015./2016.

Budućim studentima zainteresiranim za studij komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na portalu Postani student i na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište