note

Zahvaljujući entuzijazmu i predanosti naših studenata, još od prvih dana rada HKS-a na njemu neformalno djeluje i studentski pjevački zbor. Zbor se od Badnjaka 2011. godine okuplja samostalno ili na poziv Sveučilišta i sudjeluje u obilježavanju svih značajnijih događaja na Sveučilištu. Nadamo se da će se, na tragu planiranog rasta broja studenata na HKS-u, tijekom akademske godine 2012./2013. krenuti u formalno osnivanje Studentskog pjevačkog zbora HKS-a.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište