U utorak 15. svibnja 2018. rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i pročelnik Odjela za povijest doc. dr. sc. Ivan Majnarić susreli su se sa studenticom Veronikom Novoselac čiji je diplomski rad nagrađen u okviru festivala povijesti poznatijem pod nazivom “Kliofest”. U kategoriji Nagrada „Ferdo Šišić“ za diplomski rad nagradu su podijelili studentica povijesti, Veronika Novoselac, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te Filip Hren koji je preddiplomski studij povijesti završio također na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a diplomski na studiju povijesti ranonovovjekovnog modula na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta uputio je svoje najiskrenije čestitke Veroniki i Filipu te im zaželio puno Božjeg blagoslova u budućem radu.

Obrazloženja za dodjelu nagrade:

Veronika Novoselac diplomirala je 2017. diplomskim radom „Značaj humorističko-satiričkog lista Bič u pravaškom novinstvu druge polovice 19. stoljeća“. Rad je izradila pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jasne Turkalj na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Diplomski rad daje novi doprinos u poznavanju povijesti satiričkog novinstva u modernoj Hrvatskoj, a napose je mnoštvo novih spoznaja o listu Bič – periodičnost njegova izlaženja, određene specifičnosti vezane uz tu tiskovinu, problematiku zapljene pojedinih brojeva, kažnjavanje autora priloga i urednika lista itd. Autorica je uspješno objedinila historiografski pristup i metodologiju istraživanja u komunikologiji. Odgovorila je na nekoliko istraživačkih pitanja koja je postavila, napose mogu li se na temelju pisanih i slikovnih priloga u ovome listu utvrditi različita politička i društvena kretanja u Banskoj Hrvatskoj u osamdesetim godinama devetnaestoga stoljeća, te kako je karikatura u to doba vršila funkciju vizualne propagande.

Autorica je ovim radom pokazala sposobnost kritičke analize složene povijesne problematike.

Filip Hren završio je preddiplomski studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a diplomirao na diplomskom studiju povijesti ranonovovjekovnog modula na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad „Hrvatski staleži i Vojna krajina u Tridesetogodišnjem ratu“ izradio je pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Roksandića, a obranio u listopadu 2017. godine.

Hrenov je diplomski rad napisan na temelju literature i objavljenih te djelomice neobjavljenih izvora iz bečkoga Ratnog arhiva. U radu je pošao od hrvatskih staleža i njihova međuodnosa s Vojnom krajinom što je ključ razumijevanja mehanizama koji su hrvatske vojnike uopće doveli u Tridesetogodišnji rat. Dao je i mnogo novih spoznaja o sudjelovanju hrvatskih postrojbi u tom ratu te pokazao da Hrvatska i Slavonija nisu bili samo „opskrbljivači“ carske vojske nego su i aktivno sudjelovali u pojedinim fazama rata. U svakom slučaju radi se o pametno sročenom i lijepo napisanom diplomskom radu, koji se odlično uklapa u četiristotu obljetnicu početka Tridesetogodišnjeg rata.