Studenti diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali su na predstavljanju komunikacijske kampanje Europskog parlamenta o europskim izborima 2019. Predstavljanje je održano 18. listopada u Kući Europe u Zagrebu, a studente je pratio asistent Jakov Žižić. Tijekom predstavljanja studenti su imali priliku saznati sve o aktivnostima komunikacijske kampanje Europskog parlamenta ovajputglasam.eu kojom se nastoji potaknuti već odaziv mladih na europske izbore koji će se održati u svibnju 2019. Na predstavljanju je održana i radionica na kojoj su studenti imali priliku iznijeti ideje o tome kako potaknuti što više ljudi da se uključe u ovaj projekt putem online i offline aktivnosti.