Obavještavaju se studenti druge godine povijesti da će unos predmeta u ISVU sustav moći vršiti tijekom četvrtka i petka 12. i 13.3.2015. Studenti će predmete u ISVU sustav unositi putem Studomata smještenih nasuprot predavaonice 9. Nakon unošenja predmeta u ISVU sustav studenti se, od 9-13 sati ili od 14 do 16 sati, trebaju javiti u informatičku službu radi ispisivanja upisnog lista.

 

Unos predmeta u indeks studenti će vršiti prema Tablicama za unos predmeta u indeks koje mogu pronaći pored Studomata. Nakon unošenja predmeta u indeks studenti ga trebaju predati na ovjeru u Studentsku službu. Indekse je u Studentsku službu moguće predati tijekom četvrtka i petka 12. i 13. ožujka 2015., od 9 do 13 sati.

(Studenti koji su svoje indekse predali u Studentsku službu radi upisa ocjene iz predmeta prof. Stjepana Kušara, moći će ih podići u četvrtak nakon 12 sati).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište