Na HBK 25. listopada održan je stručni skup za nad/biskupijske povjerenike za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba povodom Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta pod nazivom: „Dobrobit maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi – trenutno stanje i perspektive“. Povjerenstvo HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba je na svojoj drugoj sjednici 1. lipnja donijelo odluku o organiziranju ovog stručnog skupa, s ciljem utvrđivanja potreba i planiranja potrebnih aktivnosti kako bi što bolje ispunili svoju zadaću – zaštita maloljetnika i ranjivih osoba.

Skup je organiziran u listopadu jer se u Hrvatskoj tradicionalno prvi tjedan u mjesecu listopadu obilježava kao Dječji tjedan, a prvi dan u tome tjednu kao Međunarodni dan djeteta. Svrha toga obilježavanja je usmjeriti pozornost društvene zajednice na potrebe djece i  podsjetiti sve one koji odgajaju i donose odluke da nam svima na prvome mjestu mora biti dobrobit djece, ali i odraslih ranjivih osoba.

U uvodnoj riječi nadbiskup Uzinić, predsjednik Povjerenstva, je istaknuo kako nam je  potrebno obraćenje i obnova jer se još uvijek nismo dovoljno suočili s ovom pojavom te iznio primjere nekih osobnih susreta sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja. Ovaj susret je ujedno i prilika za zajedničko traženje puteva pastoralnog djelovanja s posebnom brigom prema onima koji su već ranjeni, zlostavljani, ali i s pogledom prema naprijed kako bi gradili sigurna okruženja u našim nad/biskupijama i zajednicama.

Sudionici su imali priliku vidjeti kako je zaštita maloljetnika organizirana u biskupiji Linz, Austrija  i u biskupiji Bolzano-Bresaone, Italija. Gospođa Dagmar Hörmandinger-Chusin, predsjednica Ureda za prevenciju nasilja i Gottfried Ugolini, Služba za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, podijelili su svoja iskustva ali i poteškoće s kojima su se susretali. Nakon predavanja su uslijedila pitanja sudionika.

Sudionici skupa su dobili poziv da riješe Upitnik s ciljem utvrđivanja što se do sada poduzelo na području zaštite maloljetnika i ranjivih osoba te koje su poteškoće i potrebe kako bi Povjerenstvo moglo planirati aktivnosti.  Tajnica Povjerenstva, mr. sc. Marina Šijaković  imala je izlaganje pod nazivom: Metropolijski uredi za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba i biskupijski povjerenici: otvorena pitanja i perspektive – analiza upitnika. Veliki broj sudionika je istaknuo važnost preventivnog rada. Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nudi edukacije iz područja zaštite maloljetnika i ranjivih osoba te je ovdje ukratko predstavljen.

Skup je organizirala radna skupina Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, Josip Bošnjaković i  Tomislav Vurušić, koji su prevodili predavanja iz inozemstva,  te Monika Ećimović i Marina Šijaković.