Select Page
[NAŠA NOVA SURADNICA]

[NAŠA NOVA SURADNICA]

Predstavljamo vam našu novu suradnicu na projektu doktorandicu Mateu Bodrožić Selak. Matea je doktorandica na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u...

U ponedjeljak, 6. prosinca 2021. godine rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i pročelnik Odjela za povijest izv. prof. dr. sc. Mario Kevo susreli su se s profesorom Jonathan Hannah koji je gostujući predavač na našem Sveučilištu....
Susret Rektora s časnim sestrama Isabelle i Marcelle

Susret Rektora s časnim sestrama Isabelle i Marcelle

U utorak, 30. studenoga 2021. godine, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić susreo se sa studenticama časnim sestrama koje studiraju na  Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Susretu su prisustvovali prorektor za nastavu prof. dr. sc. Roko...
Čestitke dr. sc. Marijani Matijaš!

Čestitke dr. sc. Marijani Matijaš!

U srijedu, 1. prosinca 2021. na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, asistentica Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Marijana Matijaš, mag. psych. obranila je svoj doktorski rad na temu Uloga karijerne prilagodljivosti u...

Nastupno predavanje – dr. sc. Josip Ježovita

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 2. prosinca 2021. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,...
Gost predavač na kolegiju: “Tehnike odnosa s javnošću”

Gost predavač na kolegiju: “Tehnike odnosa s javnošću”

Mario Aunedi Medek, predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i direktor agencije Media Val, 1. prosinca gostovao je na predavanju u sklopu kolegija Tehnike odnosa s javnošću. Na poziv Kristijana Sedaka, asistenta na Odjelu za komunikologiju, gospodin...
Kristijan Sedak o komunikaciji stomatologa

Kristijan Sedak o komunikaciji stomatologa

Kristijan Sedak, asistent s Odjela za komunikologiju u intervju za portal Doktore, hitno! govorio je o komunikaciji stomatologa s djecom. Cijeli intervju dostupan je na...

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju – odgoda nastave 2. 12. 2021.

Izvješćujemo studente diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest i preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija  kako se nastava iz predmeta Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju neće održati u četvrtak 2. 12. 2021....

Metodika nastave povijesti – odgoda nastave 2. 12. 2021.

Izvješćujemo studente 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest  kako se nastava iz predmeta Metodika nastave povijesti neće održati u četvrtak 2. 12. 2021. godine. O nadoknadi će studenti biti obaviješteni...
Prodekani Medicinskog fakulteta HKS-a

Prodekani Medicinskog fakulteta HKS-a

Vijeće Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta na 8. sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine većinom glasova prisutnih članova izabralo je za prodekane Medicinskog fakulteta doc. dr. sc. Elviru Lazić Mosler i doc. dr. sc. Vjekoslava Peitla. Doc....