Tijekom druge godine diplomskog sveučilišnog studija sociologije odlučila sam se na pisanje eseja na temu Digitalne i zelene transformacije Hrvatske. Natječaj za esej raspisao je Ured zastupnika u Europskom parlamentu Karla Resslera, obzirom na to da će Hrvatska u idućih sedam godina na raspolaganju imati preko 24 milijarde eura iz europskih fondova, što je dvostruko više nego u prošlom financijskom razdoblju. Kroz studiranje sam razvila interes za institucije Europske unije, javne politike i europske fondove, tako da se ovaj natječaj uvelike podudarao s mojim već usvojenim znanjem, ali i željom za daljnjim učenjem. Esejom sam osvojila drugo mjesto na natječaju i nagradu ureda zastupnika Karla Resslera. Osim nagrađenog eseja koji se orijentirao na europske fondove, odlučila sam i svoj diplomski rad bazirati na fondovima Europske unije, Zajedničkoj poljoprivrednoj politici te samoj poljoprivredi Hrvatske. Uspješno sam diplomirala na području upravljanja i javnih politika na HKS-u te tako završila ovu akademsku etapu. Na temelju nagrađenog eseja, kontaktirali su me iz Europskog parlamenta vezano uz stažiranje u Bruxellesu. Od studenog 2021. do siječnja 2022. godine stažiram u Bruxellesu i imam priliku raditi kao stručna i administrativna potpora zastupniku i asistentima. Stažiranje u parlamentu omogućava mi praćenje rada i vođenje bilješki sa parlamentarnih odbora, sastanaka EPP grupacije, međuparlamentarnih izaslanstava i ostalih konferencija koje su važne. Teme koje trenutno pratim su od mog profesionalnog i osobnog interesa, a stažiranje mi omogućuje uvid u procese iz jedne bliže perspektive. Stažiranje u uredu zastupnika Resslera za mene predstavlja novo iskustvo i izazov. Radi se u dinamičnom međunarodnom okruženju što je izvrsna praktična dopuna mom studiju sociologije i prilika za usvajanje novih vještina. Štoviše, vjerujem kako su moja prethodno stečena znanja doprinijela radu u Europskom parlamentu te otvorila novu perspektivu za sagledavanje određenih pitanja, koja se konkretno bazira na sociološkom kutu gledanja. Iako u nešto izmijenjenim uvjetima s obzirom na trenutnu pandemiju, mogu reći kako sam do sada usavršila svoja znanja koja sam prethodno stekla na sveučilištu. Smatram da je stažiranje zaista dobra prilika za sve mlade, posebno studente koji na ovaj način mogu proširiti svoje interese, sklopiti mnoga poznanstva i prijateljstva koja će naposljetku i obilježiti to razdoblje.