Obavještavaju se studenti da će se preostala predavanja iz predmeta Srednjovjekovna filozofija održati putem video veze. Predavanja će se održavati prema niže priloženom rasporedu.

Datum Vrijeme Predavaonica
25.4. 15:00 – 16:30 (nakon kolokvija) 6
2.5. 14:00 – 15:30 (predavanje) 5
2.5. 16:00 – 16:45 (seminar) 5
5.5. 18:00 – 19:30 (predavanje) 6
7.5. 18:00 – 19:30 (seminar) 5

 

Hrvatsko katoličko sveučilište