Select Page

Obavještavaju se studenti da će se preostala predavanja iz predmeta Srednjovjekovna filozofija održati putem video veze. Predavanja će se održavati prema niže priloženom rasporedu.

Datum Vrijeme Predavaonica
25.4. 15:00 – 16:30 (nakon kolokvija) 6
2.5. 14:00 – 15:30 (predavanje) 5
2.5. 16:00 – 16:45 (seminar) 5
5.5. 18:00 – 19:30 (predavanje) 6
7.5. 18:00 – 19:30 (seminar) 5