Obavještavaju se studenti 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest kako će se seminari iz predmeta Srednjovjekovna društva održati u petak 11. lipnja 2021. godine s početkom u 10.30 sati. Predavanje iz predmeta Srednjovjekovna društva bit će održano istoga dana u 12.45 sati. Nastava će se u oba slučaja, za seminare i predavanje, održati putem platforme Microsoft Teams.