Doc. dr. sc. Krunoslav Novak s Odjela za komunikologiju i Damir Miloš, mag. soc. s Odjela za sociolobiju objavili su poglavlje u međunarodnom zborniku radova “Political and Judicial Rights through the Prism of Religious Belief” uglednog izdavača Springer. Rad je naslovljen “The Role of Value Orientations and Political Preference on Political and Judicial Human Rights Among the Croatian Youth”. Detalji o radu mogu se provjeriti na poveznici u prilogu. Čestitamo autorima u ime naše akademske zajednice!

LINK.SPRINGER.COM