U Zagrebu 4. travnja 2016. godine rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić potpisao je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Padovi. Sveučilište u Padovi je drugo najstarije sveučilište u Italiji. Sveučilište je utemeljila grupa profesora i studenata koji su napustili Sveučilište u Bolonji, želeći obrazovnu instituciju s više akademskih sloboda. Prvi kolegiji koji su se izučavali bili su pravo i teologija. U 2009. godini proglašeno je najboljim talijanskim sveučilištem i jedno je od 500 najboljih sveučilišta na svijetu. Ovo je još jedan u nizu sporazuma HKS-a s uglednim europskim sveučilištima čiji je cilj jačanje međunarodnih odnosa, razmjena nastavnika i studenata te suradnja na međunarodnim projektima.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište