U četvrtak 23. ožujka 2023., prof. dr. sc. Victor Castellani sa Sveučilišta Denver u Coloradu u Sjedinjenim Američkim Državama održao je predavanje „Sofoklo: pjesnik i političar“ (eng. Sophocles; Poet and Politico) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predavanje je organizirao Odjel za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Predavanje profesora Castellanija pružilo je novi uvid u razumijevanje Sofoklovog stvaralaštva koje je prožeto političkom pozadinom i situacijama iz njegova života. Kroz opus od pet Sofoklovih drama, od kojih su najpoznatije Antigona i Edip, Castellani je predstavio političku pozadinu i kritiku tiranije Sofoklovih djela.

Castellani je istaknuo kako je razumijevanje okruženja, kao i Sofoklovih prethodnika i nasljednika važno za tumačenje događaja i stvaralaštva toga doba. U 5. stoljeću prije Krista stvarala su tri velika atenska tragičara – Eshil, Sofoklo i Euripid. Najvećim od njih trojice smatra se Sofoklo, ali sva trojice dijele istu poveznicu – želju i borbu za vladavinom naroda, a ne oligarhije ili tiranije. Upravo to je temelj Sofoklovog stvaranja likova – lik demagoga i demagoškog vladara koji tvrdi da sve što radi radi za dobrobit naroda i opće dobro je sveprisutan kroz njegov opus. Castelli tumači kako su likovi posebno precizni zato što je sam Sofoklo doživio rast i pad Atene, kao i rast i pad njegovog prijatelja, tirana Atene Perikla.

Prod. dr. sc. Victor Castellani profesor je na Sveučilištu Denver u saveznoj državi Colorado, gdje je zaposlen kao jedini klasični filolog s punim radnim vremenom. Grčki i latinski diplomirao je na Fordham College u New Yorku 1968., a doktorat stekao je na Princetonu 1971. Njegova predavanja usmjerena su na mitologiju, grčke epove i drame, ali se bavi i poviješću i filozofijom. U svojem profesionalnom radu obavio je gotovo 100 članaka i eseja. O interesu za njegov rad govori i podatak da je dosad održao više od 400 gostujućih predavanja u više od 20 zemalja i na četiri kontinenta.