Izvješćujemo studente preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest i dvopredmetnog studija Povijest/Sociologija kako se odgađa nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve 26. 10. 2022. godine.

O nadoknadni ćete biti obaviješteni naknadno.

Hrvatsko katoličko sveučilište