Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će danas, 10. 10. 2018. godine  nastava iz predmeta Socijalna psihologija I započeti u 17:15 sati u predavaonici 1 u Novoj zgradi. Nakon kratkog dogovora, studenti će se uputiti u Veliku dvoranu na predavanje nadbiskupa Gallaghera.