Početak Korizme obilježen je čistom srijedom, odnosno obredom pepeljenja. No, nameće se pitanje, zašto pepeo? Je li riječ o žalosnom razdoblju življenja vjere? Je li to neki proces žalovanja? Odgovor je NE. Ovim obredom ponovno činimo onu gestu Ninivljana kada su se obratili nakon poziva proroka Jone! Pepeo koje primamo na čelo ili na glavu govori o našoj aktivnoj želji za promjenom, obraćenjem i prijateljstvom s Bogom i braćom i sestrama. Novi je početak! Obrati se i vjeruj evanđelju! To su riječi koje čujemo u trenutku ovog obreda. Korizma je dakle prilika za obraćenje: preusmjeriti neke stvari, napustiti krive puteve, oživotvoriti ono mrtvo u nama, pronaći sebe i drugoga…

Ukratko, prilika je:

  • za povratak našem Stvoritelju i Ocu, u radosti koju nam pruža njegova bezuvjetna ljubav
  • za život u povezanosti s Kristom, istinskim Svjetlom koje nas uskrsnućem poziva na djelotvornu ljubav prema svakome čovjeku.

Sama liturgija svojim molitvama jasno ističu smisao Korizme:

Svemogući Bože, udijeli da godišnjom proslavom korizme napredujemo
u spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer

(Zborna molitva prve korizmene nedjelje)

Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvoga ljubljenog Sina.
Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha

da se radujemo s gledanja tvoje slave.

(Zborna molitva druge korizmene nedjelje)

Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima:
post, molitvu i djela ljubavi
. Priznajemo da smo grešni.
Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe.

(Zborna molitva treće korizmene nedjelje)

ČISTA SRIJEDA

Evanđelje po Mateju (6,1-6.16-18)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Isus nas poziva na susret s nebeskim Ocem: I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! Novi susret, novi način susretanja s Ocem. Nadalje, neka ti ne zna ljevica što čini desnica: velikodušnost, dobrota, ali i odricanje od prisvajanja zasluge za sebe. Jer dobro koje činimo nije plod jedine naše ljudske snage, već dolazi od Boga.

Ove tri prakse o kojima govori Isus – dobro djelo, molitva i post – zajedničke su Židovima, Kršćanima i Muslimanima. Dolaze nam još od staroga Zavjeta. Međutim, Isus nam pokazuje kako ih istinski živjeti, posebno u povezanosti s drugima. Valja ih usmjeriti prema susretu s nebeskim Ocem, ali i s braćom na zemlji. Ukratko,

Moliti: Korizma ostaje privilegirano, milosno vrijeme za ponovnu uspostavu odnosa s Bogom koji vidi u skrovitosti našeg srca;

Postiti: Korizma je privilegirano i milosno vrijeme da pokazujemo Bogu svu našu ljubav kroz male značajne promjene u našem životu, mala odricanja – piće, hrana, cigareta, televizor, ali najviše grijesi – ili kroz geste služenja oko sebe. To nam pomaže biti raspoložen za milost od Onoga koji nas voli i vidi u skrovitosti naših djela;

Dijeliti: Korizma je privilegirano i milosno vrijeme da usmjerujemo našu pažnju prema drugima oko nas, da primjećujemo one koji trpe: možda tihom prisutnošću uz njih, možda dijeliti hranu ili odjeću, dati svoje vrijeme, posjetiti bolesnika ili usamljenu rodbinu, činiti neku uslugu susjedu, pomiriti se nekim. Ukratko, činiti djelo ljubavi!

 

Odilon Singbo
Sveučilišni kapelan