U ono vrijeme reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.«

»Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada, u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže mu Abraham: ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

 

Danas, čitajući ovaj odlomak, zaustavljam se na nekoliko detalja i o njima razmišljam. 

 

Bijaše neki bogataš. (…) A neki siromah, imenom Lazar, …

  • Bogataš je „neki“, netko. Bezličan. Lice mu može poprimiti razna obličja. Ja mogu biti taj bogataš. A siromah ima ime, ima lice – to je on! Lazar – „Bog je pomogao“.
  • Bogataš se naizgled može osloniti na mnoge svoje sigurnosti, zaodijeva se sjajem – gosti se, nosi grimiz.
  • A siromah ovaj, Lazar, čini se, jedino može imati Boga na svojoj strani da mu pomogne.
  • Što sad to znači – biti „netko“, a što imati ime, i to Lazar – „Bog je pomogao“?

 

Imaju Mojsija i Proroke!

  • Čini se da to nije bilo dovoljno bogatašu da poruku čuje, primi, razumije i po njoj djeluje. Mojsije – Zakon – ima urediti život pobožna čovjeka. Riječ proroka (a prorok govori riječi Božje!) ima ga upozoriti na opasnosti, na provalije u koje srlja, izvesti ga na bolji put. 
  • A bogataš je prošao kroz život bez da ga je ta riječ zahvatila.
  • Sada se traži nešto dodatno, neki znak, zahvat, dodatna – dopunska pomoć.
  • Koliko ima u svakome danu „znakova“ pokraj kojih prolazim kao slijep, ne zamjećujući ih?
  • Kako učiniti da mi se oči otvore?
  • Koji su to i kakvi Mojsije i Proroci koji mi danas hoće skrenuti pozornost na brata siromaha Lazara?