Društvo za socijalnu podršku 5. – 7. listopada 2021. organiziralo je Šestu školu modernih tehnologija. Kristijan Sedak, asistent Odjela za komunikologiju održao je predavanja o E-profesionalizmu u davanju socijalne podrške te promjenama komunikacijske paradigme izazvanih pandemijom koronavirusa.
Škola modernih tehnologija je redovita godišnja edukacija stručnjaka o prednostima i rizicima korištenja modernih tehnologija. Društvo za socijalnu podršku nevladina je organizacija za pružanje socijalnih usluga u zajednici kojima je cilj pomoći u prevladavanju životnih problema osobama u potrebi.