U izradi materijala kojim ćemo ispitivati korištenje mobitela kod djece pomažu nam i roditelji.  U petak smo s njima održali sastanak na daljinu. Zahvaljujemo Krešimiru  Pavliću, Mariji Jelić Šmit i Mariji Birer koji su nam pomogli u oblikovanju pitanja kako bi ona bila što jasnija našim budućim sudionicima istraživanja. Veselimo se budućim sastancima i druženjima s
Roditeljskim savjetodavnim vijećem (RSV) projekta ,,Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece”.

[MEETING WITH OUR PARENT ADVISORS]

To create materials to examine the use of mobile phones in children, we had help from parents who are our advisors. We held an online meeting with them on Friday. We thank Krešimir Pavlić, Marija Jelić Šmit, and Marija Birer for helping us form the questions so that they would be clear to our future research participants. We are looking forward to our future meetings and get-togethers with the Parent’s Advisory Body of the project “Digital technology in the family: patterns of behaviour and effects on child development”.