Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik) dostupno je na linku.