HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-20-09

 

Zagreb, 7. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 119. Pravilnika o ustroju i o radu, Odluke, KLASA: 100-01/19-02/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-04, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Ingrid Floigl Lončar izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,794 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                                         REKTOR

                                                                                                               prof. dr. sc. Željko Tanjić